Menighet

Helt siden jeg var veldig liten har menighet, og livet i menigheten, vært en stor del av meg. Som liten var det helst at jeg var med i barnekor, på søndagsskole og ulike aktiviteter. Etter som jeg ble litt større fikk jeg mere ansvar, og ble med som leder i ulike områder. Menighet har alltid betydd mye for meg. Det har vært, og er, en plass der jeg kan komme som jeg er, jeg kan få være med å gi, og jeg kan få ta valg og vokse nærmere Gud, og vokse inn i det livet Han har for meg.


Når jeg sier det kan menighet høres ut som en plass der jeg setter pris på alle aktiviteten, og alt jeg får gjøre. Men det stemmer ikke. Menighet handler ikke om et bygg, eller et sted, det handler om menneskene. Det er vi som er Guds menighet, det er vi som skal bringe Guds kjærlighet til jorda. Igjen; menighet har alltid betydd mye for meg. Det har vært, og er, en plass der jeg er rundt mennesker som jeg kan være 100% meg selv med. Jeg blir utfordret til å ta valg av de rundt meg, og kan utfordre andre. Jeg får hjelp av de rundt meg til å vokse nærmere Gud, og ta steg inn i det livet Han har for meg. Menigheten er menneskene.

Det beste jeg vet er når jeg helt alene kan være med Gud, og bare være"Ida&Gud". Men vi trenger menigheten også, vi trenger fellesskapet og støtten. Ikke undervurder det. Pass godt på ditt eget forhold med Gud, ikke la det være basert på andres valg og steg. Prioriter å gå inn i ditt eget lønnkammer! Det er der forholdet ditt med Gud, som du er skapt til å leve i, skal få vokse. Men velg også å være i et fellesskap, en menighet, der du kan få blomstre - og bli enda bedre grunnfestet i hvem du er er Gud, og hvem Han er i deg!