Om lovsang


Hva er lovsang?

Å komme med et svar på lovsang og tilbedelse er kan kreve mange ord, samtidig som det kan vœre enkelt. Det handler om at vi velger å gi Gud œre for den Han er, med det vi er og har, uavhengig av omstendighetene. Videre derfra er det forskjellig hvordan det ser ut, høres ut og uttrykkes. Men det handler om et hjerte som tilber, ønsker å tilbe, lengter etter å tilbe..og Gud elsker lyden av et hjerte som tilber!

“Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer,
for livet utgår fra det”
Ords 4:23

Mennesket er skapt i Guds bilde, og jeg tror vi er skapt for å tilbe. Skapt for å tilbe Gud, og gi Han œre. Det med tilbedelse er ikke noe vi har funnet på, Gud har skapt det. Han har skapt det fordi han ønsker at vi skal det. Og han søker hjerter som tilber Han, og liv som œrer Han. Å klare dette, å klare å leve et liv der vi œrer Gud i alt, tror jeg blir påvirket av om vi bevarer hjertet vårt. Det er hjertet livet springer ut fra, livet vårt i lovsang springer ut fra hjertet vårt. Vi må fylle hjertet vårt med sannheter om den Gud er, for å bevare det i en hverdag der vi møter på mye forskjellig. Gjennom det vil vi klare å tilbe Han, og gå etter Hans vei for oss, i alle livets situasjoner.

Lovsang er også musikk, ord og toner. Her er ikke dette et mål i seg selv, men et middel. Et middel for å œre Gud, for å vende blikket mot Han, for å gi Han takk, for å komme fremfor Han med det vi er og har - av tanker og spørsmål.

"Gå inn gjennom Hans porter med takkesang, 
og inn i Hans forgårder med lovprisning!
Pris Ham og lov Hans navn! For Herren er god.
Hans godhet varer evig, og fra slekt til slekt varer Hans trofasthet."
Salme 100:4-5

Når vi lovsynger bruker vi stemmene våre og instrumentene vår på å løfte opp Jesu navn - og det er det stor kraft i. Det står i salme 22:4 at Gud troner på vår lovsang. Det betyr at når vi lovsynger åpner vi opp for at Gud kan komme med alt Han er. Med nåde, kjœrlighet, helbredelse, trygghet, glede, visdom og rettledning.. Han kommer med det vi trenger, og det Han har for oss. Hvordan det kan se ut og oppleves er forskjellig, men det forandrer ikke det faktum at Han troner på vår lovsang. Når vi lovsynger kan vi ta blikket bort fra oss selv, og opp på Gud. Det handler ikke om en scene, om at vi må bevise noe, om at vi må få alt på stell først. Det handler om at vi kommer som vi er, et hjerte som ekte og œrlig tilber Gud og løfter blikket opp på Han med forventing til hva han kan gjøre.

Lovsang er en livsstil, og livet i lovsang er en spennende reise. Start du er nå, og Gud vil møte deg der. Ikke tenk at du må forandre deg, før du kan starte på reisen din. Søk Gud, gi Han det lille du har, velg å œre Han med det du lever i daglig, og bli på den måten forandret innenfra. Gud ser hjertet vårt, Han ser lengslen vår, og Han elsker når vi kommer ydmykt fremfor Han.La øyeblikkene der du løfter blikket mot Gud i det du møter i hverdagen bli flere - og du ser at du kan tilbe Han på mange måter, akkurat der du er og som du er