mandag 27. februar 2017

En tilbedelse som berører alle

1. februar i år ble vi foreldre til en liten gutt, som i mine øyne selvfølgelig er verdens skjønneste lille mann :) Som mor blir man rimelig oppslukt, og han skal som regel ikke bevege seg så mye, eller lage så mange lyder, før han har min fulle oppmerksomhet. De siste ukene har han vært med på gudstjeneste, og jeg har ikke klart helt å engasjere meg i lovsangen på sammen måte som jeg pleier - noe som er både lov og helt greit! 

I går var jeg selv med og ledet lovsang. Og det at jeg selv de siste ukene har vært litt oppslukt i Aksel førte da til en liten bønn.. En bønn om at de som ikke helt klarer å engasjere seg i lovsangen, om det er at de har andre ting som tar oppmerksomheten, at de ikke føler seg verdige til å bli med, ikke orker musikken, ikke skjønner hvorfor vi må bruke så mye tid på det - uansett hva det er; at de også skal oppleve at Gud er tilstede under lovsangen. 

I salme 22 står det at Gud troner på vår lovsang. Og jeg tror da at han kan berøre alle som er i rommet der når vi tilber han, fordi han er tilstede. Han troner på vår lovsang.

Som lovsangsleder skal du lede mennesker i tilbedelse, og absolutt oppmuntre de til å bli med. Målet med lovsangen er ikke at vi skal bli berørt av Gud, men at Han skal løftes opp og æres. Resultatet av det er ofte at vi opplever å bli berørt av Gud. Men husk at det er Gud som skal røre ved menneskene, det er ikke din jobb som lovsangsleder. Og han kan møte alle hjerter, på tross av hva vi ser med våre øyne. Han kan møte de som står med hendene løftet, og han kan møte de som sitter med 1000 spørsmål de trenger svar på.

Ta med deg den bønnen neste gang du leder lovsang.. At gjennom det at vi ærer Gud, opphøyer Han - skal alle som er der oppleve at han er tilstede, at de kan bli berørt av Gud, uavhengig av om de klarer å være veldig tydelig med i tilbedelsen eller ei. Han troner på vår tilbedelse, og vil møte alle som er tilstede!