søndag 3. mai 2015

Hvorfor lovsynger vi?

For en liten stund siden snakket jeg og Johannes om lovsangstjenesten, og han stilte et spørsmål i denne duren.. "Hvorfor er vi med i lovsangstjenesten? Er det fordi vi selv har opplevd noe godt ved å lovsynge og ønsker det igjen, eller er det fordi vi ønsker å ære Gud og lede andre til det?"

Jeg måtte da stille meg selv det spørsmålet, ta en liten reality check. Jeg ønsker å si at jeg alltid lovsynger fordi jeg vil ære Gud, men så er det nok sannheten at jeg noen ganger også gjør det for å "tilfredsstille" meg selv. Jeg opplever det godt å lovsynge, har hatt mange gode oppleveleser gjennom det, derfor vil jeg gjøre det igjen..

Det er selvfølgelig ikke feil å oppleve det bra å lovsynge, det skal oppleves bra. Ikke alltid enkelt, noen ganger kan det være et offer å lovsynge. Men likevel bra. Det oppleves bra fordi vi gir Gud rom i livet vårt. 

Men vi må minne oss selv på hvorfor vi lovsynger, og hvorfor vi er med i lovsangstjenesten. Fordi vi ønsker å ære Gud, han som har gitt oss livet og gitt oss alt. Ære Han som døde for våre synder, og vant over alt da Han sto opp igjen. Ære Han som alltid vil oss bare godt, og som har større tanker om oss en hva vi selv skjønner. Ære Han som gir oss framtid og håp. Ære Han som er verd all vår oppmerksomhet. Og vi ønsker å lede andre til det samme. For en fantastisk tjeneste å få lov til å stå i!

"Kom, la oss juble for Herren!
La oss rope av glede til vår Frelses Klippe!
La oss komme fram for Hans ansikt med lovprisning!
La oss hylle Ham med salmer!"
Salme 95:1-2Ingen kommentarer: