onsdag 5. november 2014

Med iver

..og de som søker meg med iver, 
de skal finne meg.
Ordsp 8:17

Søker vi Gud med iver i lovsang? Eller har det blitt en rutine å lovsynge?

Jeg tror ikke Gud gjemmer seg for oss når vi lovsynger, jeg tror han er 100% tilstede. Jeg tror han ser på oss og elsker når vi gjør det han skapte oss til. Da jeg leste verset over i dag fikk det meg likevel til å tenke. Jeg ønsker alltid å oppleve Guds nœrvœr i lovsang, og se mer av han. Jeg vet at det ikke alltid trenger å se likt ut hvordan vi opplever Guds nœrvœr, og jeg vet at han alltid er tilstede, men jeg innrømmer også at det er ikke alltid det føles som han er det. 

Kanskje jeg her må stille meg selv spørsmålet om jeg har søkt Gud med iver? Både gjennom ukene i forkant, og den dagen jeg skal lede? Eller har jeg har planlagt, sunget sangene, bedt og ledet på rutine? Jeg kan kanskje ha bedt bønnen "Gud vi ønsker å se mer av deg" - men har jeg bedt den også på rutine? 

Alt dette kan nok variere litt, og noen perioder søker jeg Gud med større iver enn andre. Dette verset ble likevel noe som oppmuntret meg i dag, til å søke Gud med iver. Jeg ønsker å søke Gud med iver underveis i uka, og jeg ønsker å søke Gud med iver de gangene jeg leder lovsang. Iver trenger ikke å vœre intenst og stressende, men det kan bety å søke Gud med en ny lengsel. En oppriktig lengsel etter å se mer, etter å vœre med han, etter å vœre i hans nœrvœr.

Ta med deg bibelverset,  og be om at Gud skal fylle deg med en lengsel om å søke Han med iver. Det er hvertfall min bønn.Ingen kommentarer: