onsdag 29. oktober 2014

Utøs

Alene i håp til Gud, 
vœr stille, min sjel,
for fra Ham kommer mitt håp.
Han alene er min klippe og min frelse,
Han er min borg: jeg skal ikke rokkes.
I Gud er min frelse og min œre.
Min sterke klippe og min tilflukt er i Gud.
Stol på Herren til enhver tid dere folk! 
Utøs deres hjerter for Ham!
Gud er vår tilflukt.
Sela.
Salme 62:6-9

I dag har jeg lyst til å helt enkelt oppmuntre deg til å stole på Gud. Stole på Gud der du ikke selv har helt kontroll, så kan jeg love deg at Han har det. Hvordan kan jeg love det? Han har sagt det, og Hans ord står fast. Jeg er fullt klar over at det ikke er lett, men det er så mye bedre for oss å gjøre det likevel. Velge å stole på Ham i stede for å bli stressa i en situasjon der vi kanskje ikke har mulighet til å få helt kontroll uansett :)

Det neste jeg vil oppmuntre deg til er å ikke legge lokk på deg selv fremfor Gud. Utøs hjertet ditt! Tøm hjertet ditt over Gud - han tar i mot alt. Om det er tårer eller glede - han tar imot alt.  Og du kan si ting som det er, han blir ikke overraska. Er det noen man kan våge å vœre œrlige overfor er det Gud, han kjenner hjertet ditt uansett.

Og.. Syng. Dersom du synes det er vanskelig å stole på Gud; syng om Hans trofasthet. Syng at du velger å stole på Han. Syng at Han er ditt skjold, din del, din styrke, forløser, tilflukt, sterke festning. Din glede og din sang. Synes du det er vanskelig å finne ord; syng en sang der du kan utøse hjertet ditt til Gud. Jeg vet ikke med deg, men for meg skaper det å synge tro i meg. Velg å synge.

Ha en fin dag :)   Ingen kommentarer: