lørdag 2. august 2014

Når vi ikke har helt kontroll

Noen ganger i livet har vi ikke helt kontroll på det som skjer. Kanskje er det en situasjon som skjer akkurat der og da, eller kanskje er det noe som skal skje i fremtiden som du gjerne skulle visst hvordan kom til å se ut. Jeg har det sånn. Så blir det en form for kamp mellom det å gjerne ville vite hvordan ting kommer til å se ut, og det å samtidig stole på at Gud har kontroll og at Han vet at det kommer til å se ut akkurat sånn det er meningen det skal se ut.

Grunnen til at vi kanskje vil vite hvordan ting kommer til å se ut er at det er lettere å planlegge da. Jeg vet ikke med deg, men jeg liker å ha kontroll på ting, liker å vite hva som kommer til å skje, liker å planlegge. Jeg er nok ikke den mest spontane personen på denne jord, noe jeg prøver å bli flinkere på :) 

Kanskje det at man er i en situasjon der man ikke ser hvordan livet kommer til å se ut blir en liten påminnelse om at vi skal overgi oss helt til Gud? En påminnelse om å la han sitte i førersetet, og stole på at han vet om hvor vi skal, og han kommer til å ta oss dit på sin måte? En påminnelse om å ikke vœre sjef i eget liv, men gi alt til Gud. Både fremtiden, tankene om hvordan den kommer til å se ut, og alle planene du har lyst til å legge.

En annen ting som kan bli utfordrende er når bekymringstankene kommer. Hva gjør vi da? Vi taler Guds ord. Vi taler Guds ord som sier at Gud er vår forsørger, og at Hans tanker for oss er fremtid og håp.

I går minnet Gud meg på historien om Maria, da Jesus ble født. Jeg tror Maria var i en situasjon da hun ikke visste hvordan ting kom til å se ut, hvordan de skulle klare seg, hvor de skulle bo, hvor hun skulle føde barnet sitt. Hun var helt sikkert litt redd innimellom også. Vet du hva hun gjorde? Hun lovsang. Du kan lese det i Lukas 1:46-55 - "Marias lovsang". Midt i all sin forvirring og sine spørsmål lovsang hun.


"Min sjel opphøyer Herren,
og min ånd har frydet seg i Gud,
min frelser.
For Han har sett til sin 
tjenestekvinnes ringe stand,
fra nå av skal alle slekter prise meg salig.
For han som er mektig,
har gjort store ting for meg,
og hellig er Hans navn.."
Lukas 1:46-49

Midt i at hun ikke har kontroll priser hun Gud for at hun får leve for Han, for at han bruker henne. Og dersom vi tenker på det dere, så går det kanskje greit at vi ikke ser helt hvordan det neste året blir.

Kanskje du kjenner deg igjen i noe av det jeg skrev, eller kanskje du kommer til å oppleve det en gang i fremtiden. La oppmuntringen min vœre dette:


Ikke se på det som en svakhet å ikke ha kontroll, 
men se på det som en styrke å klare å stole på at 
Gud har kontroll og vil gi deg det du trenger når du trenger det. 
Velg Guds ord i stede for bekymringene, 
og lovsyng akkurat som Maria gjorde.


Ingen kommentarer: