onsdag 20. august 2014

Min enkle påminnelse..

Kort, men det viktigste jeg vil si deg i dag:

"Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer,
for livet utgår fra det"
Ordsp 4:23

Bevar lovsangshjertet ditt. Bevar hjertet ditt som du vet er kalt til å lovsynge Gud, œre han, og leve for han.
Ingen kommentarer: