torsdag 3. juli 2014

Hvor hviler øynene dine?

"Men mine øyne hviler på Deg, Herre Gud.
Til Deg tar jeg min tilflukt."
Salme 141:8

Det er mye vi kan lœre av David dere. Salme 141 er en bønn til Gud. En bønn om at Gud skal høre hans rop. En bønn om at Gud skal hjelpe han å si de riktige tingene, ikke si ord som kan ødelegge. En bønn om at Gud skal hjelpe han å ikke la seg friste til å bli med på det mange rundt han gjør, som ikke er riktig. En bønn om at han skal kunne ta imot rettledning fra de rundt seg på ting han gjør. Så sier han: Men mine øyne hviler på Deg.

Jeg tror absolutt det er viktig å bestemme seg for å se på Gud, når omstendighetene rokkes ved, omstendigheter som vi ikke kan gjøre noe med. Se på Gud, la øynene hvile der, og vite at han er større enn alt. Jeg tror også det er viktig å gjøre sånn som David her gjør: be om rettledning ft hvordan vi lever livet vårt. Be om rettledning ift hva vi sier og hva vi gjør. Og det er heller ikke alltid lett skal jeg si deg. Det kan vœre utfordrende å få høre "kanskje du ikke skulle sagt det, men det her i stede". Eller "du er mye bedre enn det her, kanskje du skal velge å ikke bli med på det der neste gang". Det rokker kanskje litt ved følelseslivet vårt? Eller vår egen stolthet?

I de situasjonene, når du får rettledning, la øynene dine hvile på Gud. La øynene dine hvile på Gud og vit at Han har det beste for deg. Han elsker deg, og ønsker deg kun det beste. Han ønsker du skal leve det livet han har for deg, og at du underveis skal kunne hvile i han.

Be Gud vise deg om det er noe du burde endre på, og bestem deg samtidig for å la øynene hvile på han.


Ingen kommentarer: