fredag 13. juni 2014

Og glem ikke

Jeg har lyst til å leve et liv der hver dag er en œre til Gud, der hver dag er en lovsang. Livet vårt kan svinge litt, og noen perioder og dager er enklere enn andre. Det er lett å komme fremfor Gud å be om hjelp de dagene man trenger det litt ekstra. Men vet du hva? Jeg har ikke lyst til å komme fremfor Gud bare da. Men så er det sånn at de dagene der ting bare går sin gang, da er det litt lettere å glemme det. Dessverre. Kjenner du deg igjen i det? Vi klarer jo alt fint alene, så da glemmer vi å rette fokus mot Gud. Ting bare går sin dagligdagse gang, og plutselig er dagen over.

I salme 103 sier David:

Velsign Herren, min sjel!
Glem ikke alt det gode han gjør.
Salme 103:2

Jeg vet ikke om David skrev dette en gang han gikk igjennom noe som var vanskelig, og måtte minne seg selv på alt det gode Gud gjør, midt i det vanskelige. Eller kanskje han skrev det en gang han merket at han begynte å styre livet litt selv. Han valgte selv, basert på sine egne tanker. Han glemte å takke Gud, han glemte å si "God morgen" til Gud og ta han med gjennom dagen.

Jeg har lyst til å leve et liv der hver dag er en œre til Gud, der hver dag er en lovsang. Det betyr at jeg hver dag takker Gud for det han har gjort, og œrer han med ordene mine og valgene mine. Men da må jeg også minne meg selv på det gode Han har gjort og gjør. Det dukker dessverre ikke alltid opp i hodet av seg selv, jeg må minne meg selv på det. Minne meg selv på alle de gangene Gud virkelig har møtt meg, støttet meg, hjulpet meg, gjort under, velsignet..

Oppmuntringen min i dag er å minne deg selv på hva Gud har gjort, på de helt vanlige dagene. Kanskje du skal skrive ned noen punkter, som du kan minne deg selv på, og takke Gud for? Samtidig som du kan minne deg selv på hva han har gjort, må du også huske at han GJØR gode ting. "Gjør" er noe som skjer hele tiden, ikke bare for 2 uker siden, men i dag og i morgen. Legg merke til alle de gode tingene Gud gjør daglig, og takk han for det.

"Vendt mot ditt hellige tempel vil jeg tilbe og prise Ditt navn 
for Din trofaste kjœrlighet og sannhet"
Salme 138:2


Gooooood helg! :)
Ingen kommentarer: