torsdag 1. mai 2014

Å høre Guds stemme

Jeg så nettopp et veldig inspirerende seminar med Jenn Johnson - for ei dame!!! - om det å høre Guds stemme. Det å høre Guds stemme er et kjempestort tema, som helt sikkert burde vœrt skrevet mer enn et lite blogginnlegg om. Likevel har jeg lyst til å gjøre det..fordi det trenger ikke vœre så vanskelig.

Jeg har lyst til å høre Guds stemme mere. Jeg har lyst til å høre hans stemme tydelig når jeg leder lovsang. Men vet du hva? Jeg må øve meg på å høre Guds stemme, og det må gjøres utenom når jeg står på scenen. Når da? I dagliglivet. I de små tingene i hverdagen, der Gud kan tale til oss, og be oss gjøre ting. Jenn forteller mange historier om hvordan hun opp igjennom årene har bedt spesifikt om det å høre Guds stemme, og hun forteller også om utrolig mange rare ting hun har gjort - fordi Gud har sagt det. Og dette er helt enkle ting, i hverdagen. Den ene av de var å stoppe bilen for å plukke opp en søppelpose noen hadde slengt fra seg der, bare fordi Gud sa det. Andre var hakket mer krevende. Hvorfor skulle hun gjøre det? Ble noen frelst av at hun plukket opp den søppelposen? Nei. Men hun lœrte seg å høre Guds stemme, og hun viste Gud at hun gjorde det han ba henne om - selv om hun ikke ante hvorfor.

Når vi tar et steg og gjør det Gud ber oss om, da forløser Gud ofte noe. Hva han forløser kan variere, men ha forløser det han har lyst til, det som trengs, der og da. Vi går på det han sier, uten at vi vet hvorfor, eller hva som kommer til å skje, så forløser han det som trengs. Tenk så mye liv det bringer da! Og tenk å få ha det sånn når man leder lovsang. Det er det vi ønsker. Vi ønsker å gå på det Gud sier, sånn at han kan få virke i de menneskene vi leder sitt liv. At de skal få lovsynge han, og oppdage mer av hvem han er.

La deg utfordre til å be om at Gud skal tale til deg om flere ting i hverdagen, og start der. Bestem deg for å lytte, si at du gjerne vil lytte til det han vil si deg - og gå på det. Uansett hvor rart, lite, eller uforståelig - gjør det. Gjør det fordi Gud sier det, la det vœre grunn nok. Så vil du bli bedre rusta, og du vil lœre deg å høre hans stemme enda tydeligere. Du vil la deg lede enda mer av Hans ånd når du leder lovsang. Og i det at vi lar oss lede av han, forløser han det som trengs.

"Send ut Ditt lys og Din sannhet! 
La dem lede meg!
La dem føre meg til Ditt hellige berg
og til Ditt tabernakel!"
Salme 43:3


Ha en god langhelg :)


Ingen kommentarer: