onsdag 16. april 2014

Da de hadde sunget lovsangen..


..gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til dem: «I natt kommer dere alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet: Jeg skal slå gjeteren, og sauene skal bli spredt. Men etter at jeg er stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» Peter tok til orde og sa: «Om så alle vender seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å gjøre det.» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Men Peter sa: «Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg.» Det samme sa også alle de andre disiplene.
Matt 26: 30-35

Da de hadde sunget lovsangen. Dette er et vers jeg har merket meg mange ganger, fordi jeg synes det er noe fint med at de sang lovsanger sammen med Jesus. Tenk det da! Jesus sang til Gud på samme måte som vi gjør det, midt i alt han opplevde. Når jeg i dag leste det merket jeg meg enda en ting. 

De sang lovsanger sammen, og rett etterpå viser Jesus at han hele tiden visste at de like etterpå kom til å falle fra. 

Jeg tror Jesus ønsker at vi skal leve helt og fullt med han, uten å falle. Å leve et liv der vi synder bevisst er ikke det vi skal prøve på. Ønsket til disiplene var ikke å f.eks fornekte at de kjente Jesus, på samme måte som ikke ønsker å gjøre de feilene vi gjør. Men så vet Jesus også at det kan hende vi kommer til å falle. Vi snubler, og reiser oss igjen, alle som en. Det gjør deg ikke mindre verdig å lovsynge.

Jesus visste de kom til å falle fra, men gjorde det disiplene mindre verdige å lovsynge? Sa Jesus "dere kan droppe å synge, for dere kommer til å gå på en smell etterpå uansett"? NEI! Nei og nei. Han sa ikke det. Han delte liv sammen med de, og han sang lovsanger sammen med de. 

Husk på det. Du er like verdig å lovsynge, som det disiplene var. Lovsyng Gud fra der du er i livet nå. Og vit at når utfordringen kommer, så vil Gud gå sammen med deg gjennom den. Og hele veien er hans største ønske at du skal løfte blikket mot han, og ære han. Gi han takk, og gi han kontrollen. Stole på han. Og hele veien er du like verdig å lovsynge, og det er like stor kraft i lovsangen din. Gud lytter til deg.

Du er verdig å lovsynge på tross av morgendagen, 
og det er kraft i din lovsang!

Ingen kommentarer: