søndag 9. mars 2014

What seems impossible..

Ta en liten titt noen få hakk til høyre.. Litt til.. Ser du hva som står der?

"Allow yourself to dream 
what seems impossible"

Det står der er alltid. Men det er sånn at det vi ser ofte, det ser vi ikke til slutt. Vi blir så vant til det at vi ikke legger merke til det. Men i dag har jeg lyst til å minne deg på det som står der. Minne deg på (igjen) å drømme. Hvorfor? Fordi det kan ha så veldig stor betydning for deg, og de rundt deg.

Det er ikke sånn at jeg går rundt hver dag og drømmer, eller alltid tenker på de drømmene jeg har. Likevel tillater jeg meg selv noen ganger å drømme. Og jeg tillater meg selv å drømme om ting som i mine øyne ikke er mulig. Ting som ikke finnes, ennå hvertfall. Ting jeg har lyst å gjøre, som dersom det skulle skje, ligger langt fremme i tid. Noen av drømmene planter seg godt i hjertet mitt, og blir til store drømmer. Ting hele hjertet mitt nesten skriker litt etter, og lengter etter. Og noe av det kan jeg da tenke på daglig.

Noen av de tingene vi drømmer om kan nok vœre fra oss selv, men jeg tror også at Gud planter drømmer i oss. Han har store planer for ditt og mitt liv, og jeg tror han elsker å se oss drømme om å få gjøre de tingene han har for oss. De drømmene der er så verdifulle. De hjelper oss å søke Gud, og minner oss på at han har planer for oss. Steg for steg gir han oss glimt av det, og jeg tror han elsker å gi oss de små glimtene av hva han vil bruke oss til.

Kan jeg få oppmuntre deg i dag med at Gud ser dine drømmer? Han ser hva du lengter etter, jeg tror det er han som har plantet det der. Han ønsker fremfor alt at du skal holde deg nœr til han, men han ønsker også å se deg leve drømmene. Og han kommer til å legge til rette sånn at det skjer. Han kommer til å åpne dører, sprenge porter, jevne ut hindringene og bane vei for at du skal få leve i alt han har kalt deg til! Tro meg! Det er ikke alltid vi ser det, men der må vi stole på Gud, og fortsette å drømme. Det er ikke alltid vi vet når dørene åpner seg, men vit at den kommer til å gjøre det. Jeg har selv opplevd at Gud åpner dører jeg ikke kunne forestille meg. Og han åpner de alltid på rett tidspunkt. Kanksje jeg noen ganger skulle ønske at de hadde blitt åpnet tidligere, eller at jeg hvertfall hadde visst når de kom til å bli åpnet - det hadde vœrt så mye enklere.. Godta at du ikke nødvendigvis alltid vet det, og fortsett å stole på Gud. Fortsett å drømme, og la deg fylle med håp, tro og glede!


Jeg vil gå foran deg
Fjell vil jeg jevne ut
bronsedører vil jeg knuse
og jernbommer vil jeg hugge i stykker
Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket
og rikdommer som er gjemt på hemmelig steder
for at du skal kjenne at jeg er Herren
som kaller deg ved navn
Israels Gud
Jes 45:2-3


God søndag :) 


Ingen kommentarer: