onsdag 22. januar 2014

Husk å bestemme deg..

I dag har jeg lyst til å minne deg på en ting. Noe du helt sikkert har hørt før, men som vi alle trenger å høre igjen. Lovsang krever en bestemmelse om å koble seg på.

Ofte er vi på møter eller samlinger på kveldstid, det vil si etter en dag der det har skjedd mye, og hodet er fullt av tanker. Det å da lovsynge er ikke alltid like enkelt som vi skulle ønske. Hvorfor? Nettopp fordi at hodet er så fullt av ting, og som hvertfall når vi prøver å rette blikket mot Gud, vil prøve å ta fokuset vårt. Hva krever det fra oss? En bestemmelse. Ikke nødvendigvis en bønn om at de tankene skal forsvinne.. Jeg sier ikke at jeg ikke tror på bønn, men vet av erfaring at i sånne situasjoner kreves det at jeg bestemmer meg. Bestemmer meg for å synge med, bestemmer meg for å tenke over det jeg synger, og få tankene over på det. Lukker øynene sånn at jeg ikke henger meg opp i alt rundt.

Enkel tanke, men likevel viktig. For plutselig er lovsangsstunden over, uten at vi har fått mulighet til å bli med på det..

Ta med deg denne lille påminnelsen, og gjør deg en bestemmelse. Enten du er 14, 26 eller 43. Enten du har ledet lovsang i 20 år, eller aldri vœrt med i et lovsangsteam. Vi har alle ting i hverdagen som prøver å ta fokuset vårt bort fra Gud. Bestem deg for at Han skal få alt ditt fokus, både ellers, og når du er steder dere lovsynger sammen.


Min sjel, lov Herren,
og alt som i meg er, 
lov Hans hellige navn!
Min sjel, lov Herren,
og glem ikke alle Hans velgjerninger!
Salme 103:1-2Ha en velsignet god dag!Ingen kommentarer: