søndag 5. januar 2014

Den enkle, hverdagslige måten..

Jeg ønsker å leve et liv i lovsang. Et liv som ærer Gud, og som kan hjelpe andre mennesker å løfte blikket mot han. Men så stiller jeg meg noen ganger spørsmålet "hvordan skal det se ut??"

Gud har aldri lovet oss at livet med han skal være enkelt. Han har lovet å være med, men ikke at vi skal slippe unna utfordringer. Og det å leve tett på Gud kan kreve mye. Det krever bestemmelser om hvordan vi lever. Valg om å stole på Gud der fornuften sier noe anna. Det er mange tanker og meninger, og mye Gud i kjærlighet ønsker at vi skal gjøre for å leve det livet han har for oss. Alle disse tingene kan gjøre at det føles litt innvikla, og for mye å få til. Jeg tror alle disse tingene må til. Jeg erfarer det selv, hvor viktig det er at jeg tar disse valgene. Samtidig vil jeg klare å leve et liv i lovsang på en enkel og hverdagslig måte..

Vi må ikke glemme å se de hverdagslige situasjonene som kan bli en måte å leve et liv i lovsang. Vi må få med oss velsignelsene vi mottar, som vi kan si "takk Gud" for. Kanskje den velsignelsen er en melding med noen gode ord? Vi må ikke glemme å spør Gud "hva vil du jeg skal gjøre her?" og ære han ved å følge det han sier, dersom du kanskje opplever en som kommer til deg for å spørre om råd. Vi må ikke glemme å gi han litt av tida vår. Det kan være ved å lese bibel, og lovsynge, men også ved å sette av tid til å besøke noen som kanskje trenger det. Vi må ikke glemme å ære Han ved å følge det han har sagt og vise kjærlighet og godhet til de rundt oss. Kanskje noen rundt deg trenger en klem eller en blomst. Vi må ikke glemme å helt enkelt lovsynge han når vi er på møte, uten å analysere følelser og tanker først. 

Budskapet mitt i dag er ikke at alle tankene og bestemmelsene er verdiløse, eller at de ødelegger. De er superviktige! Livsviktige! Men ved siden av det, la deg også inspirere til å leve et liv i lovsang på den enkle, hverdagslige måten. La frukten av alle tankene og bestemmelsene være blant annet et liv i lovsang på den enkle, hverdagslige måten.

God søndag! 
Ingen kommentarer: