lørdag 21. desember 2013

21. des: Men Maria..

..tok vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte.
Luk 2:19

Tenk på det Maria opplevde. Jeg tror ikke vi helt klarer å forestille oss det en gang. Men på samme måte som Maria opplevde ting, så gjør også vi det. Som jeg har sagt før - kanskje ikke i samme grad, men vi opplever ting som er reelt for oss i vårt liv. Det var nok ikke alt som ble sagt til Maria hun skjønte. Men vet du hva - det tror jeg hun godtok litt også. Hun fikk ikke alle svarene med en gang, eller visste hvordan de neste 33 årene kom til å se ut. Men hun tok vare på ordene i hjertet sitt, og grunnet på de.

Jeg vet jeg har sagt dette også før, men det må vi også gjøre noen ganger. Det er ikke alltid vi skjønner alt med en gang, men det er helt greit. Ta vare på ordene i hjertet ditt, og grunn på de. Be rundt det, og godta at du ikke får svar på alt her og nå.

Så vil du skjønne, se og forstå etterhvert..Ingen kommentarer: