mandag 16. desember 2013

16. des

Jeg vil prise Deg, Herre,
av hele mitt hjerte.
Jeg vil fortelle om alle dine underfull gjerninger.
Jeg vi glede meg og fryde meg i Deg.
Jeg vil lovsynge Ditt navn,
Du den høyeste
Salme 9:2-3


Ingen kommentarer: