torsdag 7. november 2013

Ukens lovsang: Forever

Bethel music

The moon and stars they wept 
The morning sun was dead
The savior of the world was fallen
His body on the cross
His blood poured out for us
The weight of every curse upon Him

One final breath he gave
As heaven looked away
The son of God was laid in darkness
A battle in the grave
The war on death was waged
The power of hell forever broken

The ground began to shake
The stone was rolled away
His perfect love could not be overcome
Now death where is your sting?
Our resurrected King
Has rendered you defeated

Now forever He is glorified
Forever He is lifted high
And forever He is risen
He is alive
He is alive

We sing hallelujah, we sing hallelujah
We sing hallelujah
The lamb has overcome 

Noen ganger i hverdagen kan vi glemme det at Jesus døde på korset for oss, Gud gav sin sønn for oss. Jeg synes denne låta har noen gode formuleringer for å forklare litt "stemningen" rundt det som skjedde. Og at det faktisk var en kamp i det åndelige. 

Vi kan i også i hverdagen møte på åndelige kamper. Jeg tror vi skal huske på at det skjer åndelige ting rundt oss som vi ikke kan se. Dette er ikke ment for å skremme, men jeg tror det er viktig å huske på i ulike settinger når man møter på vanskelige ting. Huske på det, og da klare å skjønne hvorfor det plutselig ble en utfordring å lede lovsang, eller i det hele tatt å åpne munnen sin å synge. Det foregår ting i det åndelige som har som mål og oppgave å hindre oss i å lovsynge Gud.

Viktigere enn å huske på at det skjer ting i det åndelige, er det å huske på det vi synger her.. Our resurrected King has rendered you defeated!

Vår konge, vår Gud, han vi œrer og lovsynger vant kampen. Han sto opp igjen og vant over døden. Svaret han gav var seier. Det kan høres stort ut, og det er det. Men vi må ikke la det bli for stort til å ha en betydning for oss i hverdagen. Vi må ikke la det bli for stort til å kunne hjelpe oss i de tingene vi møter på  hverdagen. Det er jo der vi hovedsaklig trenger det. Det er hverdager det er flest av, og det er der livet vårt i tilbedelse skal vœre..

Vi møter alle på utfordringer - husk at de utfordringene er ikke for store eller små. Det at Jesus vant kampen har betydning for de tingene du møter på. Husk det, syng det, og vit det.  

Now forever He is glorified
Forever He is lifted high
And forever He is risen
He is alive
He is alive

We sing hallelujah, we sing hallelujah
We sing hallelujah
The lamb has overcome 


Denne lovsangen er på den nye Bethel music plata "Tides" - den anbefales! 

Ingen kommentarer: