søndag 6. oktober 2013

Ukens lovsang: Oceans (Where feet may fail)

Hillsong United

You call me out upon the waters
the great unknown where feet may fail
And there I find You in the mystery
In oceans deep my faith will stand

And I will call upon Your name 
And keep my eyes above the waves
When oceans rise
My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine

Your grace abounds in deepest waters
Your sovereign hand will be my guide
Where feet may fail and fears surrounds me
You've never failed and You won't start now

Spirit lead me where my trust is without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Saviour


You call me out upon the waters..  Gud kaller oss til å gå på vannet. Fysisk gå på vannet? Ikke nødvendigvis, men han kaller oss til å ta steg ut i ting der vi slipper kontrollen. Der vi ikke baserer alt på vår egen styrke og våre egne evner. Han kaller deg til å ta steg i tro, der du stoler på at han griper inn i situasjonen og leder deg gjennom.

And there I find You in the mystery.. Jeg tror vi vil oppleve at Gud er tilstede i de tingene vi gjør der vi slipper kontrollen. Jeg tror vi vil oppleve å finne han, og se at han griper inn.

And keep my eyes above the waves.. Noe av det som kan hjelpe oss når vi går på vannet er å ikke se på bølgene. Ikke se på de tingene rundt deg som prøver å si at du kommer til å synke. De tingene som vil ta fokuset ditt bort fra Gud og Hans løfter. Se på Gud, ikke på bølgene.

For I am Yours and You are mine.. Og vit at du er Guds øyensten. Han elsker deg, og har omsorg for deg. Han vil ikke la deg synke.

You've never failed and You won't start now.. Gud har aldri gjort feil. Det er ikke alt vi skjønner, eller alt vi nødvendigvis er enig i. Men han har ikke gjort feil. Det kommer han heller ikke til å gjøre i din situasjon. Stol på at Han har kontroll!

Spirit lead me where my trust is without borders.. Where my trust is without borders. Jeg tror det er lett å stole på Gud dersom vi fortsatt har litt kontroll selv. Vi har en plan B, og kan gripe inn og ta kontrollen igjen. Min bønn er at jeg skal bli ledet dit hvor jeg må stole på Gud, uten grenser. Ikke "jeg stoler på deg på dette og dette området", men at jeg stoler på Gud, uten grenser. 

And my faith will be made stronger. Vi vokser i tro ved å gå på vannet. Vi vokser i tro fordi vi lœrer og erfarer at Gud er tilstede. Gud sender oss ikke ut i ting han ikke vet vi vil klare sammen med han. Vi lœrer at Hans løfter står fast, midt i vår kanskje usikkerhet og tvil.


Ingen kommentarer: