onsdag 2. oktober 2013

Der du er

Noen ganger kan jeg se tilbake på livet mitt, og bli litt satt ut over hvilke ting jeg har fått lov til å vœre med på til nå. Hvilke ting Gud har lagt fremfor meg, hvilke dører han har åpnet..Jeg er jo bare lille Ida fra Froland! Her en dag tenkte jeg litt på det, og kunne stille spørsmål til hvorfor og hvordan. Hvorfor har jeg fått gjøre alle disse tingene som jeg brenner så veldig for, og hvordan i alle dager har det skjedd.

En av de tingene jeg tenkte på var det med å lovsynge "der du er". Da tenker jeg ikke på der du er fysisk, men der du er i livet. Lovsang har alltid vœrt en stor del av hjertet mitt, og noe som ligger meg veldig på hjertet. Likevel er jeg en annen plass nå enn det jeg var for 10 år siden. Jeg har en større fortståelse for hva lovsang faktisk er, jeg har flere erfaringer, og har blitt tryggere i det å lede. Men det tenkte jeg ikke på da jeg var 15. Da jeg var 15 lovsang jeg der jeg var, ut i fra den forståelsen jeg hadde. Og jeg tror Gud likte det.

Da jeg var 18 flyttet jeg til Australia. I løpet av det året skjedde det mye, men jeg hadde fortsatt ting å lœre. Likevel, så lovsang jeg ut i fra der jeg var da. Noen år i Oslo med mange steg å ta, og møte med mange av livets utfordringer..jeg lovsang ut i fra der jeg var. Høsten 2011 flyttet jeg til London. Det var en ny tilvœrelse for min del, som inneholdt både gleder og utfordringer - jeg lovsang der jeg var, ut i fra de omstendighetene. Nå er jeg snart 26 år, nygift, og i full jobb. Hva gjør jeg nå? Lovssynger der jeg er. Og det har jeg planer om å gjøre fremover i livet også.

Grunnen til at jeg snakker om dette, er at vi ofte kan se på andre, og ønske vi var der de er. Eller vi kan tenke at vi venter til sånn og sånn - da skal vi lovsynge. Ikke gjør det. Lovsyng der du er! Bestem deg for å lovsynge der du er i livet akkurat nå. Løfte blikket mot Gud i de tingene du står i akkurat nå, med de tankene og erfaringene du har akkurat nå. Jeg tror Gud ønsker vi skal det. Jeg tror han ønsker å fylle opp hjertet vårt, og ta oss med videre. Åpne dører inn i alt han har for oss, lœre oss ting og vise oss sin store kjœrlighet for oss.

Det å hele tiden lovsynge der du er vil også gi deg erfaringer du kan ta med videre. En erfaring som minner deg på hva Gud faktisk gjorde for deg i den situasjonen der, hvordan det at du løftet blikket mot Han hjalp. 

Lovsyng der du er, med din tanker og erfaringer. Så er det både lov og bra og strekke seg etter mer, og ønske å ta nye steg. Men ikke glem viktigheten i der du er i livet akkurat nå, og det å lovsynge der. Plutselig er du er sted du ikke hadde sett for deg, og plutselig lever du drømmene dine. La hele livet ditt bli en lovsang til Gud!


Herren er min styrke og mitt skjold. 
Mitt hjerte har satt sin lit til Han,
og jeg er blitt hjulpet.
Derfor gleder mitt hjerte seg med stor fryd,
og med min sang jeg jeg prise Ham.
Salme 28:7


Ingen kommentarer: