søndag 1. september 2013

Ukens lovsang: Lær meg å kjenne dine veie

Jakob Paulli

Lær meg å kjenne dine veie
og gå den trøstig skritt for skritt
Jeg vet at hva jeg fikk i eie
er borget gods, og alt er Ditt
Men vil Din sterke hånd meg lede
jeg aldri feil på målet ser
og for hvert håp som dør her nede
får jeg et håp i himlen mer

Lær meg å kjenne dine tanker
og øves i å tenke dem
Og når i angst mitt hjerte banker
da må du kalle motet frem
Når jeg har tenkt meg trett til døden
så si hva du har tenkt, o Gud!
Da kan jeg se at morgenrøden
bak tvil og vånde veller ut

Men lær meg fremfor alt å kjenne
Din grenseløse kjærlighet
den som kan tusen stjerner tenne
når lykkens sol for meg går ned
Den tørrer tåren som den skapte
og leger såret som den slo
Dens vei går gjennom det vi tapte
og gir oss mere enn det tok

Denne salmen ble skrevet av en mann som hadde vært på pilegrimsferd. Han kom hjem, og fant da ut at huset hans hadde brent ned, og i brannen døde familien hans. DA skrev han denne salmen..

Lær meg å kjenne dine veie, og gå den trøstig skritt for skritt.. Jeg tror Guds vei for oss er annerledes enn det vi kanskje ser for oss. Jeg tror vi opplever ting i livet vi ikke skjønner, som gjør at vi må søke Gud for at han kan vise oss veien å gå gjennom det og videre. I stede for å anklage Gud, eller stille store spørsmål - kanskje vi skal be om å lære å kjenne hans veier gjennom alt. Sånn at vi kan fortsette å gå..

Lær meg å kjenne dine tanker, og øves i å tenke dem.. Det å alltid som refleks tenke de tingene som står i Guds ord, og de tingene Han sier - det trenger vi å øve på. Det er ikke nødvendigvis gjort over natta. Men øv deg på det, og be Gud om hjelp til det. Det vil gjøre det enklere for deg å løfte blikket mot Gud de gangene du ikke skjønner alt, eller møter på en utfordring.

Når jeg har tenkt meg trett til døden, så si hva du har tenkt, o Gud! Vi prøver så ofte å skjønne alt som skjer. Vi prøver å tenke oss frem til årsaker, mens kanskje vi ikke alltid skjønner årsaken, eller at det er noen årsak i det hele tatt. Vi må be Gud vise oss Hans tanker i situasjonene. Kanskje vi da kan klare å se på det som skjer med et litt annet blikk?

Men lær meg fremfor alt å kjenne, Din grenseløse kjærlighet.. Fremfor alt.. Fremfor alt Guds grenseløse kjærlighet. Jeg tror at det viktigste vi kan lære oss å kjenne, og å vite, er Guds kjærlighet til oss. Å gå gjennom uforståelige situasjoner kan være enklere og tryggere i vissheten om at Gud elsker oss med en uendelig kjærlighet, som aldri vil gi slipp på oss, eller gi oss opp.


Dette er en sterk salme, med sterke bønner og masse masse håp! Jeg tror ikke nødvendigvis det er en plan med alt. Men jeg tror Gud i alt som skjer kan hjelpe oss, og lære oss ting for at vi skal komme gjennom det og forbi det. Lær det du kan av salmen, og la de tingene du kanskje merket deg litt ekstra at du trenger i ditt liv, få bli en bønn i deg. Vit at uansett hva livet inneholder, så finnes det en Gud som elsker deg og ønsker å ta deg inn i sin favn for å vise trygghet og kjærlighet - og gi deg håp. Håp..
 
..og for hvert håp som dør her nede
får jeg et håp i himlen mer..


- I dag går mine bønner og tanker til familien og venner av 
Anja Weløy Aarseth -1 kommentar:

Fjordheim sa...

TAKK TIL DEG FOR
ET FLOTT INNLEGG
Er mange sanger som er
"født" etter tragiske hendelser.
Dette er en flott salme.
Skal lagre dette å ta det frem
flere ganger. Trenger å bli
minnet på det stadig.
Og ja, våre bønner og tanker
går nå til familien til denne jenta.
Ønsker deg Guds velsignelse :)