onsdag 18. september 2013

Kronen din..

Visste du at du er kronet? Du er kronet som sønn eller datter av Gud. I salme 8:6 står det at mennesket er gjort lite ringere enn Gud, og kronet med œre og herlighet..

Vi er kronet, og det å vite det tror jeg gjør noe med frimodigheten vår, tryggheten vår i Gud, og måten vi lever for Han. Men ofte blir dessverre kronen vår stjelt, eller hvertfall forsøkt stjelt eller gjemt. Nå har vi ikke en fysisk krone som faktisk kan bli stjelt, men jeg tror den kronen vi har kan bli tatt fra oss f.eks ved tanker som forteller oss av vi ikke er verdige å lovsynge. Tanker som forteller oss at vi ikke er bra nok, ikke flinke nok, at Gud ikke kan bruke oss, at "den drømmen der kan du bare legge på hylla". Tanker som forteller oss at Gud ikke bryr seg, ikke ønsker oss noe godt, at Han kommer til å svikte.

Vet du, de tankene der er feil, de stemmer ikke. Det er løgntanker. Men jeg tror absolutt de vil prøve å stjele kronen vår, for med kronen på er vi en enda større trussel. Med kronen på er det lettere å holde blikket på Gud. Lettere å ta steg i det han har for deg. Lettere å drømme stort - fordi du vet at du er sønn eller datter av den høyeste Gud, og du vet han har kronet deg med makt og œre.I lovsangstjenesten vil jeg du skal huske på at du er kronet. Du er kronet med autoritet til å bryte gjennom i det åndelige. Du er kronet med en gave og et talent som du frimodig skal bruke for å lede andre fremfor Gud i lovsang. Du er kronet som sønn eller datter av Gud, og kan vite at han alltid ønsker du skal komme fremfor Han, uansett. Han ønsker at du skal prøve på nytt, selv om du kanskje har snubla. Han har kalt og utvalgt deg, og gitt deg en krone. Han ønsker å stråle gjennom deg.

I hverdagen, i livet i tilbedelse, vil jeg du skal huske på at du er kronet. Du er kronet som datter eller sønn av Gud, og han har en enorm omsorg for deg - større enn du aner. En omsorg som innebœrer at han bryr seg om det du går gjennom, og ønsker å hjelpe deg. Du er kronet med makt over de tingene som prøver å ta blikket ditt bort fra Gud i hverdagen. Du er kronet med skjønnhet. 

Hold fast på kronen din! 
Hold fast på den, bœr den, og husk at den er gitt av Gud. 
Fordi Han elsker deg, ønsker å vise det, 
og ønsker å se deg blomstre ut til alt Han har skapt deg til.


Ingen kommentarer: