søndag 29. september 2013

Et pust i bakken

Det er søndag dere! I dag har jeg lyst til å ønske dere en fin dag med denne salmen. Ta et pust i bakken, senk skuldrene, og bare les den.. En gang til: ta et pust i bakken, senk skuldrene, og bare les den.. Les den og la ordene tale til deg. Og ha en velsignet god dag.


Herren er min hyrde
jeg mangler ingenting
Han lar meg ligge på grønne enger
Han leder meg til hvilens vann
Han fornyer min sjel
Han leder meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld
Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal
frykter jeg ikke for noe ondt
For Du er med meg
Din kjepp og Din stav de trøster meg
Du dekker bord for meg framfor mine fiender
Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over
Sannelig, bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg
alle mitt livs dager
Og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid

Salme 23


Ingen kommentarer: