onsdag 14. august 2013

Integritet?

"Hvem får stige opp på Herrens berg?
Eller hvem får stå på Hans hellige sted?
Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte,
som ikke har vendt sin sjel til løgn,
og ikke sverget falsket"
Salme 24:3-4

Når vi lovsynger Gud, når vi kommer fremfor Han, da står vi på Hans hellige sted. Vi står på hellig grunn. Og jeg synes det var litt spennende å lese disse versene der det direkte blir spurt spørsmålet om hvem som faktisk får stå på hellig grunn. Hvis din umiddelbare tanke nå er "det kan hvertfall ikke jeg, jeg er ikke verdig" - så vil jeg si at det er en løgntanke du ikke skal godta. Det er ikke måten Gud snakker til oss på. Så prøv heller å se på det jeg skriver nå som oppmuntring og en guide til både meg og deg - ift hvordan vi skal prøve å leve livet vårt.

I studiebibelen min (Bibelen Guds Ord, studieutgave), som jeg har blitt så glad i, sto det en liten forklaring til noe av dette. Og dette er noe av det som sto: "Skyldfrie hender: de som kan gå inn til Guds herlighet er de som har ført sitt daglige liv med integritet"

Tidligere i sommer var jeg og Johannes med noen venner av oss. I en setning ble ordet "integritet" brukt. "Hva betyr integritet?" kom det fra meg. Har kommet dit at jeg ikke gidder å nikke og smile og late som jeg kan det dersom det er et ord jeg ikke aner hva betyr, selv om det noen ganger litt flaut å innrømme det.. De prøvde å forklare det, og jeg tror jeg har catch'a det! Trovedighet! Troverdighet er et ord som kan bety noe av det samme. Har du integritet på områder i livet ditt, så vil det si at du lever det du sier. Du lever et liv som er troverdig mot det du sier. 

Ok, så.. De som kan gå inn til Guds herlighet er de som lever det livet de sier at de lever. Så er det en ting som er viktig for meg å påpeke her. Det betyr ikke at om du snubler, så er løpet kjørt. Noen ganger prøver vi å leve det vi sier, men klarer det ikke helt. Det er helt i orden, og helt normalt. Så lenge ikke du gjør det med vilje, og godtar at det forblir sånn. Ikke si noe, for så å bevisst gjøre noe anna. Da lever du ikke med integritet på det området der.

Be Gud om at Han skal vise deg de områdene av livet ditt du kanskje har blitt litt slapp på. Be Han vise deg der du kanskje må ta noen valg for å leve enda mer troverdig. Ikke for at du skal føle det er enda en ting som "ikke gjør deg verdig å komme fremfor Gud" - men fordi vi skal streve etter å leve det beste livet vi kan. Så vet vi at om vi snubler - så kan vi frimodig reise oss igjen og vite at både Gud og de rundt oss heier på oss. Og jeg tror at vi gjennom å gjøre det kan oppleve Gud enda mer i lovsang,.Hans nævær, Hans godhet, og Hans måte å hjelpe oss å leve slik vi er kalt til.

Jeg har lyst til å leve et liv i integritet, og samtidig vite at jeg kan komme fremfor Gud i lovsang akkurat som jeg er. Hva med deg?

Ha en fin uke!


Ingen kommentarer: