onsdag 7. august 2013

Gud virker i lovsang

Som jeg har fortalte før var jeg så heldig å få vœre med å lede lovsang på sommerstevnet på Hedmarktoppen i år. I løpet av en sånn uke kan det skje mye både følelses-messig og i tankene. Jeg levde i en berg- og dalbane til tider følte jeg. Den ene kvelden kunne ting gå veldig bra, den andre kvelden kunne jeg føle det jeg gjorde i lovsangen ikke hadde så mye for seg. Jeg tror mye av dette er løgntanker som skal prøve å sette oss ut av spill, og prøve å hindre at vi tar steg inn i Guds nœrvœr der han gjør mirakler i livene våre. Eller kanskje våre egne forestillinger av hvordan ting skal se ut og føles ikke ble innfridd?

Det var ei dame der opp (jeg aner ikke hvem..) som sa en bra ting. Hun sa det at når man er på et stevne over flere dager får man mye input. Det er tale morgen og kveld, kanskje et seminar i løpet av dagen, og det er mange samtaler. Alt dette er bra, men det kan også føre til en sånn "jeg må gjøre en endring i livet mitt" tanke - noe som også ofte er positivt. Den endringen kan vi føle vi må gjøre selv, finne løsningen på hvordan skal skje selv. Mens i lovsangen, da kan vi vœre i Guds nœrvœr og la han gjøre endringen i oss. I stede for å prøve å finne løsningen selv kan vi vœre i Guds nœrvœr og la Han vise oss hva som skal endres. (Tviler på at dette er ordrett hvordan hun sa det, men det var sånn jeg oppfattet det da jeg ble det fortalt).

Jeg synes det var så bra å høre! For det er helt sant at det er mye som skjer inni oss når vi får så mye input i løpet av kort tid, og samtidig trenger vi at Gud viser oss hva vi skal gjøre med alt sammen. 

Noen ganger kan vi ha tanker og forestillinger om hvordan det skal se ut når en så stor forsamling lovsynger. Så føler vi oss kanskje mislykket som lovsangsledere når det ikke blir sånn. Da må vi huske at ingen lovsangsstund trenger å se lik ut. Hver lovsangsstund er med Gud i fokus, men det kan fortsatt vœre forskjellig hva Gud vil gjøre gjennom at vi akkurat den gangen løfter blikket mot han. Kanskje han på et stevne der det er mye som skjer vil gjøre nettopp dette; gjennom at vi fokuserer på han og bare er i Hans nœrvœr, så vil han vise oss hvordan vi skal håndtere all den informasjonen vi får i vårt eget liv.

Ta med deg denne tanken videre. Ikke som en fasit, men kanskje som en påminnelse og oppmuntring de gangene du er i den situasjonen. Kanskje som lovsangsleder på et stevne/festival/leir som går over flere dager, og du kan noen ganger bli usikker på om Gud faktisk virker i lovsangen fordi det ikke ser ut eller føles akkurat sånn du har forestilt deg? Han virker! Han møter mennesker i det at du velger å løfte opp navnet Jesus. Gjennom at du leder de som er der til å se på han, vil han gjøre mirakler i livene til folk, synlige eller usynlige. Eller kanskje som deltaker på stevnet/festival/leir der du føler at "nå har jeg fått mye input jeg ikke aner hva jeg skal gjøre med". La lovsangen vœre et sted der du fokuerer på Gud og lar Han vise deg hva du skal gjøre med det.


"Jeg vil rettlede deg og vise deg veien du skal gå.
Jeg vil gi deg råd med Mitt øye."
Salme 32:8


Ha en god dag kjœre deg!


1 kommentar:

Tanita-Lovise sa...

Jeg er så glad for at en kan lovsynge på mange måter! Jeg var på et arangement nå i Stavanger (Ålgård), Ungdommens landsmøte (UL). Og der var det lovsang hver dag. Jeg har på en måte vært litt skeptisk til lovsang, og det fokuset. Men da jeg var på UL denne gangen, så følte jeg at det ble så godt for meg! :) Jeg fikk lov til å lovsynge på min måte, og det var så godt! Om jeg heller ville sitte mens alle andre stod, så var det godt nok for meg!

Det er sant som du sier, at en får kontakt med Gud på en helt spesiel måte når en lovsynger. Takk for gode ord og påminnelse! :)

Hilsen fra Tanita-Lovise