onsdag 12. juni 2013

Tankeleser - anyone?

Ikke det nei? Ikke jeg heller.. Hva betyr det? De rundt meg klarer mest sannsynlig ikke lese tankene mine, 
uansett hvor selvsagt det er i mitt hode.

Alt etter hvor godt en person kjenner deg kan de klare å skjønne hva du tenker. Men de kan aldri klare å lese tankene dine helt nøyaktig, hver gang dere opplever noe. Jeg og Johannes er gift, og kjenner hverandre godt. Han klarer ofte å skjønne om det foregår noe i meg, og jeg klarer ofte å skjønne om det foregår noe i han. Likevel er vi to forskjellige mennesker som har ulik forståelse av noen ting, og tenker ulikt om det. På tross av dette lœrer vi hele tiden å leve sammen, og gjøre det beste ut av alle ulike situasjoner. På samme måte må vi lœre å fungere sammen som lovsangsteam (eller hva for et team du måtte vœre en del av..familie..?)

Hvordan lœrer vi å fungere sammen som team? Kommunikasjon! Kommunikasjon i form av at du sier hva du tenker. Vi må huske på at selv om noe er veldig selvsagt inni vårt eget hode, så er det ikke nødvendigvis det i andre i sitt hode. Vi oppfatter alle ting ulikt, og har ulike måter å takle det på, ulike forslag til løsninger. Kanskje du og en annen sanger har ulik oppfatning om hvilken rytmikk en setning skal synge i. I stede for å irriterer seg over at den andre ikke synger "sånn det skal vœre" - snakk om det! Si "hei, jeg husker den sånn, og du husker den sånn. Skal vi finne ut av hvordan vi gjør det?" Kanksje du sitter med et ønske om at dere bruker litt mere tid på bønn, og synes de andre burde skjønne det. Ikke la det bli noe du irriterer deg over, si det, og hør hva de andre tenker om det.

Kommer dere opp i en form for uenighet? Forklar hvorfor du valgte som du gjorde - da blir det lettere å forstå hverandre. Og vi skjønner at eneste grunnen til "konflikten" er at vi er forskjellige som mennesker. Ulike personer som skal lœre å fungere sammen som team.

Når det er sagt; noen ganger må den som er satt til å vœre leder skjœre gjennom og bestemme noe. Si "vi spiller de akkordene der" - hvis det noe som må effektiviseres, eller musikerne ikke kommer til enighet. Si at "nå har vi skravla lenge nok, la oss sette i gang med øvelsen". 

Oppmuntringen min i dag er å begynne å snakke. Det krever noen ganger at du åpner deg opp litt, og forteller hvordan du tenker, og kanskje grunnen til at du tenker det. "Fordi jeg er en person som er sånn og sånn, fordi jeg har opplevd det og det.." Men det vil gjøre at dere kjenner hverandre enda bedre som team, og vil bli sterkere sammen. Dere vil takle situasjoner fremover bedre, og kunne ta nye steg. 

Jeg tror Gud har satt team sammen fordi han vet at det er større styrke i når flere går sammen, enn når en går alene. Og jeg tror han koser seg når dere bruker tid på bli sterkere, og forstå hverandre bedre. Hei på hverandre, gjør hverandre sterke - og vit at det er enorm kraft i når dere kommer sammen! Gud har lagt mye verdifullt i deg - og mye verdifullt i dere.

Jeg heier på dere!
2 kommentarer:

Kristin sa...

Et kjempefint innlegg! Tusentakk. Bloggen din er så viktig for meg :)

A worshipping heart sa...

Tusen takk Kristin! Så hyggelig å høre - og en oppmuntring jeg trengte! Takk :) Ha en velsignet uke. Klem, Ida