lørdag 6. april 2013

Forhenget i livet ditt?

For en ukes tid siden feiret vi påske dere. En høytid der vi minnes det Jesus gjorde på korset, for vår skyld. En vesentlig del av det som skjedde var at forhenget i templet revnet. Det revnet fra topp til bunn i det Jesus døde, som betyr at vi fikk tilgang på det aller helligste. Forhenget som lenge hadde skilt alle andre enn øverstepresten fra det aller helligste, ble borte, og vi kan komme helt inntil Guds hjerte!


"Og Jesus ropte igjen med høy røst 
og oppgav ånden. 
Og se, forhenget i templet revnet i to 
fra øverst til nederst."
Matt 27:50-51

Vi kan komme helt inntil Guds hjerte når vi tilber Han. Helt inn i tronsalen, og der kan vi få vende blikket mot Han, og ære Han for den Han er, for det Han gjorde for oss. Men så er det ikke alltid vi gjør det likevel, for vi tillater forhenget å få si til oss at det fortsatt er der.

Jeg tror vi alle har forheng som prøver å hindre oss fra å lovsynge. Hvordan det ser ut for deg vet du best. Kanskje det er noe du har gjort. Kanskje det er noe noen andre har gjort. Kanskje det er en følelse. Kanskje det er en setning som ble sagt en gang. Kanskje det er en opplevelse som har satt seg godt fast. Uansett hva det er som hindrer deg i å komme helt inntil Guds hjerte, så vil jeg minne deg på at forhenget revnet!

I det øyeblikk Jesus døde på korset, Gud gav sin egen sønn, for deg - så revnet det. Det vil si at du trenger ikke tro på at det er der - det er borte. En gang for alle! Jeg skulle ønske vi skjønte det. Jeg skulle ønske vi ikke tillot at det blir hengt opp forheng som prøver å fortelle oss at "på grunn av meg kan du ikke komme fremfor Gud". Men de dukker opp, fordi det er en som ikke liker at vi ærer Gud. Da må vi minne oss selv på at forhenget er borte.

Be om at Gud skal vise deg hvilke forheng som hindrer deg i å tilbe Han. Og når du vet hva det er så blir det din oppgave å tale i mot det. Si til det at du ikke godtar at det hindrer deg fra å komme helt inntil Guds hjerte. Der er det meningen du skal få leve!


"En ting har jeg bedt Herren om, og det lengter jeg etter: 
at jeg kan få bo i Herrens hus alle mitt livs dager, 
så jeg kan skue Herrens skjønnhet og grunne i Hans tempel"
Salme 27:4


2 kommentarer:

Heart Of Worship sa...

Eg tenker at det forhenget som hindrer de fleste i å lovsynge er frykt..

Frykt for at du ikke er så flink til å synge.
Frykt for hva andre vil tenke om deg om du lovsynger.
Frykt for å gjøre feil?
Frykt for at du ikke er bra nok.

Men gjennom Gud og fans perfekte kjærlighet.. Blir all frykt brutt..

1. Joh 4.18

A worshipping heart sa...

For mange spiller nok frykt inn ja, på ulike måter.
Så må vi lære oss at frykt kommer ikke fra Gud, det er ikke en av åndens frukter. Og vi trenger heller da ikke godta at den får plass i livet vårt. Forhenget revnet :)