onsdag 13. mars 2013

Jeg heier på deg!

I dag har jeg bare lyst til å si en ting..
Jeg heier på deg!

Hvordan kan du det, du kjenner meg ikke eller vet ikke hva jeg gjør?

Det stemmer kanskje, men jeg vet viktigheten av at vi alle gjør det vi er kalt til, der vi er. Jeg er lovsangsleder i Filadelfia i Oslo. Det hjelper ikke at jeg leder lovsang der en fredagskveld for de som er i Tromsø eller Froland den fredagskvelden!

Som jeg skrev om for en stund siden..klarer du deg alene?

En kveld for litt siden var jeg og Johannes innom en menighet der de hadde arrangert sangkveld - en kveld der de brukte tid i lovsang og delte vitnesbyrd. Jeg synes det er så bra! Menighetene rundt forbi er ulike, men det betyr ikke at den ene er bedre viktigere enn den andre. Vi har alle det samme målet! Det handler om mennesker, uansett hvor man er. Mennesker som med sitt liv, der de er, søker Gud. 

Vi går alle vår vei, og er på ulike steder. Men igjen; vi har det samme målet. Vi går steg for steg, og Gud ser på alt som like viktig. Gud fryder seg over møter på litt mindre steder, der hjerter søker Han, og han fryder seg over møter i litt større byer, der hjerter søker Han. Det handler om mennesker, uansett hvor man er. Mennesker som med sitt liv, der de er, søker Gud. 

Så igjen; jeg heier på deg! Jeg skulle ønske jeg kunne gi deg et klapp på skuldra å si "DU er en helt!" Jeg er lille meg, med mitt hjerte for lovsang. Du er deg, med ditt hjerte for lovsang. Men vi tjener den samme - vi tjener skaperen av himmel og jord!

Ha en velsignet dag - 
og husk at det du gjør, der du er, er viktig :)

"Men sannheten tro i kjœrlighet skal vi i alle ting 
vokse opp til Ham som er hodet - Kristus. 
Ut fra Ham blir hele kroppen sammenføyd 
og holdt sammen ved den oppgaven som ethvert ledd har, 
etter den virkningen av den styrke som er gitt hver del.
Dette skaper vekst for hele kroppen til sin egen 
oppbyggelse i kjœrlighet."
Ef  4:15-16


1 kommentar:

Siw sa...

Ble glad jeg!
Han la i min munn en ny sang,
en lovsang for vår Gud.
Mange skal se det og frykte
og sette sin lit til Herren.
Salme 40;4

Takk for oppmuntringen!