onsdag 13. februar 2013

Guds trofasthet

Gud er trofast. Dette er noe jeg har hørt så mange ganger at jeg vet det. En sannhet som har blitt plantet i meg fordi ord skaper.. Men betyr det at jeg har skjønt det? Har det blitt levende for meg?

Her om dagen hadde jeg Ida&Gud kveld - som er noe av det beste jeg vet! De kvelden gjør noe med meg som ingenting anna kan! Og jeg tør påstå at det er de kveldene som gjør meg rusta til å gå den veien jeg gjør, og ta de stegene jeg tar. Men; her om dagen tok Gud meg med på en liten reise, kan jeg kalle det.. Den begynte i gamle testamentet. Jeg så for meg Abraham - og det han gikk gjennom. Jeg så for meg Moses - og det han gikk gjennom. Og jeg skjønte; Gud er trofast.

Helt fra den tiden har mennesker gått gjennom ting som har vœrt utfordrende, der de har måttet velge å tro. Det startet med de som levde da, videre til mennesker som levde litt nœrmere vår tidsalder, videre til oss. Oss. Jeg kan noen ganger lese i gamle testamentet og tenke at "der var Gud så veldig tilstede". Så har jeg skjønt mer og mer (Gud har åpenbart mer og mer for meg) at Han er den samme, og han er like tilstede nå som da.

"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid"
Heb 13:8

Disse menneskene var utvalgt av Gud, på samme måte som vi utvalgt til forskjellige ting, og har ulike kall. På samme måte som Gud var tilstede i disse menneskenes liv er han tilstede i våre liv. Og han er den samme. Det betyr at når du lever i tro på de ordene Gud har sagt, så kommer det til å skje, uansett hvor lenge du må vente, og selv om du kanskje prøver litt å fikse opp underveis selv - akkurat som Abraham. Det betyr at om du følger Guds kall for livet ditt og tar steg ut i ting der du møter problemer du ikke aner hvordan du skal komme forbi eller gjennom, og kanskje du til og med i menneskelige øyne ikke er den best utrustede til å klare oppgaven, så deler Gud hindringen som ligger foran deg (i dine øyne..) i to - akkurat som Moses.

Jeg vet ikke helt akkurat hvilke ting du går gjennom, men jeg vet at vi som mennesker møter på ting som prøver å sette oss ut av spill. Spesielt når vi tar bevisste valg for å følge Gud. Og jeg vet at Gud er trofast. Akkurat like trofast som han alltid har vœrt, og alltid kommer til å vœre. Jeg kan se tilbake på mitt eget liv, og se det kjempe tydelig! Alle tingene jeg har vœrt gjennom, utfordrende og bra, Gud har vœrt trofast. Uansett hvor i verden jeg har befunnet meg, uansett hvordan jeg har taklet det - om jeg har vœrt frustrert eller veldig gira - Gud har vœrt trofast. Jeg må bare holde meg nœr til Ham samtidig som jeg går og lever i tro, med alt det innebœrer.

"Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. 
Og Gud er trofast, Han vil ikke la dere bli fristet over evne. 
Nei, når dere blir fristet vil han vise en utvei 
slik at dere kan holde ut".
1. Kor 10:13

"Gud er trofast, Han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, 
Jesus Kristus, vår Herre".
1. Kor 1:9

Be om at Gud skal åpenbare for deg sin trofasthet. Sånn at du ikke bare vet det, men faktisk skjønner det. Og ta det med deg inn i alle tingene du står og går i, valgene du har tatt og skal ta, og tingene du skal få ta del i og utrette.

Gud er den samme som han alltid har vœrt, og han er like tilstede, med like mye rettledning, kraft, visdom, kjœrlighet og nåde som han alltid har vœrt!

Gud er trofast.


Ingen kommentarer: