søndag 30. desember 2012

Bli stående etter å ha vunnet..

Jeg har over en ganske lang periode skrevet innlegg der jeg har gått gjennom Guds rustning, som det står om i Efeserbrevet. Før jeg begynte å gå gjennom del for del, så var det en ting jeg hang meg spesielt opp i.

"Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan vœre i stand til å stå imot på den onde dag og  bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting." Dette var utgangspunktet for at jeg satt i gang å skrive om rustningen.

Jeg tror absolutt rustningen er viktig for å stå imot de dagene ting er utfordrende - det har jeg selv erfart! Så ja; vi tar den på oss for å vœre i stand til å stå imot de kampene som måtte komme. Men vi tar den også på for at vi da kan bli stående etter å ha vunnet kampen. Kanskje kampen du må kjempe er tanken om at "du har gjort noe dumt og er ikke verdig å lovsynge.." Om du daglig har tatt på deg rustningen for å vœre forberedt, vil du kunne kjempe den - men også bli stående etter kampen er kjempet.

Bli stående sa du? Ja, bli stående. Det vil si at du ikke trenger å gå ut i fra kampen helt utslitt, og uten evne til å stå oppreist. Jeg har hatt ganske mange forskjellig PT kunder gjennom tiden. Noen ganger forteller de meg at de måtte sitte en liten periode i garderoben før de så mye som orket å gå i dusjen. De har "kjempet kampen" og vunnet, men klarte ikke å stå når de var kommet i mål. En annen gang kan samme personen "kjempe kampen" og vinne, men gå ut derfra likevel med litt overskudd. En mestringsgreie der "jeg er sliten, men klarte det, og går videre med hodet hevet" er følelsen. 

Dette var bare et enkelt bilde, men håper jeg klarer å få frem det jeg tenker. Når du har kjempet kampen din, og vunnet seier, kan du også bli stående - og ikke vœre så knekt at du ikke orker å synge eller spille på 3 mnd.. Og der tror jeg det å ta på rustningen utgjør en stor forskjell. Du har beltet, brynjen, skjoldet, skoene, sverdet, hjelmen..som tar imot angrepene, og beskytter hjertet og hodet ditt.. Og da kan du fortsette å lovsynge - selv etter du har kjempet og vunnet. 


Ta på deg rustningen for å vinne kampen, 
og ta på deg rustningen for å bli stående etter å ha vunnet!

Ha en velsignet dag!
Ingen kommentarer: