mandag 24. desember 2012

24. des

Deilig er jorden

Deilig er jorden
prektig er Guds himmel
Skjønn er sjelenes pilgrimsgang
Gjennom de fagre riker på jorden
Går vi til paradis med sang

Tider skal komme
Tider skal henrulle
Slekt skal følge slekters gang
Aldri forstummer tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimsgang

Englene sang den
først for markens hyrder
skjønt fra sjel til sjel det lød
Fred over jorden, menneske fryd deg
Oss er en evig frelser født


Igjen - ha en velsignet jul liten og stor!


Ingen kommentarer: