tirsdag 18. desember 2012

18. des


"Jeg vil gå foran deg og jevne ut det bakkete land.
Bronseportene vil jeg sprenge i stykker,
og bommene av jern vil jeg hogge av.
Jeg vil gi deg skatter i mørket
og rikdommer som er skjult på hemmelige steder,
for at du kan kjenne at Jeg, Herren,
som kalte deg ved navn,
er Israels Gud."
Jes 45:2-4


Ingen kommentarer: