mandag 17. desember 2012

17. des: Det lyser i stille grender

Det lyser i stille grender

Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld
Og tusende barnehender
mot himmelen ljosa held

Og glad med song dei helsar
sin broder i himmlehall
Som kom og vart heimsens frelsar
som barn i ein vesal stall

Der låg han med høy til pute
og gret på si ringe seg
Men englane song der ute
på Betlehems aude eng

Der song dei for fyrste gongen
ved natt over Davids by
Den evige himmelsongen
Som alltid er ung og ny

Fin julesang, som jeg har hørt siden jeg var liten. Så leste jeg den nå og la ekstra merke til siste verset..

Tenk englekoret fra himmelen da Jesus ble født.. Et stort kor av engler som synger og œrer det bittelille nyfødte barnet for den han er. Ikke hva han gjør, eller hva han kan gjøre, men for den han er. Og det koret kan vi bli med i. Når vi synger lovsang og œrer Gud for den han er, så kan vi synge sammen med engler.

Vår sang blir en del av en evig himmelsang, den slutter ikke. Og samtidig blir den ikke gammel. Den er ung og ny, fordi vi løfter opp en ny sang ut i fra de tingene vi opplever. Men Gud er fortsatt den samme, i de tingene.


Der song dei for fyrste gongen
ved natt over Davids by
Den evige himmelsongen
Som alltid er ung og ny
Ingen kommentarer: