tirsdag 23. oktober 2012

Holder du opp skjoldet ditt?


Dette er den del av innleggene jeg skriver om Guds rustning

"Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan vœre i stand til å stå imot på den onde dag og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Stå derfor fast, med sannheten bundet om livet, iført rettferdighetens brynje og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Ta framfor alt troens skjold: med det er dere i stand til å slokke alle de brennende piler fra den onde. Og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds Ord."
Ef 6:13-17

"Ta framfor alt troens skjold: 
med det er dere i stand til å slokke alle de 
brennende piler fra den onde."

På nettsiden Bibelsk tro sier de dette om skjoldet.. "Når pilene traff dette, prellet de av, og falt til jorden og sloknet. På samme måte skal troen beskytte en kristen mot djevelens fristelser til frafall".
Jeg tror vi skal vœre obs på at djevelen er ikke for at vi skal bli sterkere i Gud. Han er ikke for at vi skal leve et liv tett på Gud, der vi får vœre Guds vitner for alle rundt oss. Det betyr også at pilene kommer, noen ganger oftere enn andre. Det som er utfordrende er at vi kanskje ikke alltid skjønner hva som er piler fra djevelen?

Jeg tror ting som får deg til å miste frimodighet fremfor Gud, tanker som tar fokuset ditt fra han, ting som stjeler tiden din - der du kanskje ikke akkurat fyller deg med det som bringer liv, noe du blir avhengig av..denne type ting kan vœre piler. Og jeg tror det nettopp fordi at det kan vœre med å føre til at du distanserer deg fra Gud. Pilen virker kanskje ikke veldig drastisk ved første øyekast, men den kan likevel bli en tydelig pil i lengden. Og jeg tror også disse pilene skytes ekstra ofte når du står i tjeneste. Når du leder lovsang skal du gå foran, og bane vei. Da er du i en utsatt posisjon. Tanken min er ikke å skremme deg, men heller kanskje hjelpe deg å skjønne hvorfor f.eks tankene om fordømmelse blir ekstra sterke når du skal lede lovsang? Piler som vil prøve å stoppe deg..

Men her holder vi troens skjold foran oss. Troen på en Gud som har seiret over det onde. Troen på en Gud som er sterkere. Troen på en Gud som omringer oss med kjœrlighet og passer på oss. Troen på en Gud som går sammen med oss, og ikke setter oss over større ting enn Han vet vi klarer. Troen på en Gud som vil vi skal gi opp alt, og stole på Han.

Be om at Gud skal hjelpe deg å kjenne igjen pilene - og bestem deg for at du skal holde troens skjold høyt. På den måten kan du gå foran og bane vei med en visshet og sikkerhet på at Gud har kalt og utvalgt deg - og han kjemper med deg! Og pilene ikke har noe å komme med..når de møtes av troens skjold vil de bli slokket og falle til bakken!


1 kommentar:

Sara sa...

Veldig bra innlegg! Trengte å bli minnet på dette. Takk :-)