torsdag 27. september 2012

Ukens lovsang: Du er vår Far Gud

Du er vår Far Gud

Du er vår Far Gud, og vi elsker Deg
Vi løfter opp Ditt navn på jorden
La ditt rike bli synlig ved vår lovsang
Og dine mektige ord i blant oss bo

Ære være Gud, den allmektige
Som var, og er, 
og som skal komme
Ære være Gud, den allmektige
Som rår til evig tid


Gammel lovsang? Ja. Jeg husker den fra en kassett jeg hørte litt på da jeg var ganske liten, og kanskje den ble brukt litt i menigheten jeg vokste opp. På tirsdag ble den sunget på bønnemøte, og det var deler av teksten som fanget meg litt..

La ditt rike bli synlig ved vår lovsang.. Når vi lovsynger retter vi blikk og fokus mot Gud og den Han er. Midt i det vi opplever og går i daglig gjør vi Gud og hans rike synlig - ved å gi det ære. La det være en bønn og en lengsel - at Guds rike skal bli synlig på jorden ved at vi lovsynger og ærer Hans navn!

Og dine mektige ord i blant oss bo.. Det med å tale sannhet, fokusere på Guds ord og Guds løfter, er noe jeg har fokusert mye på det siste året. Og at det er en kraft i det kan jeg bekrefte! Guds ord er mektige og kraftfulle. Ha det også som en bønn og lengsel, at du skal la Hans ord bo blant deg og dine. Bo? Det vil si at du våkner opp i det og legger deg i det. Du slapper av og finner trygghet i det..


Ære være Gud, den allmektige
Som var, og er, 
og som skal komme
Ære være Gud, den allmektige
Som rår til evig tidØnsker du blekke på låta kan du følge denne linken


Ingen kommentarer: