lørdag 8. september 2012

Hva med føttene våre?

Dette er den del av innleggene jeg skriver om Guds rustning

"Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan vœre i stand til å stå imot på den onde dag og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Stå derfor fast, med sannheten bundet om livet, iført rettferdighetens brynje og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Ta framfor alt troens skjold: med det er dere i stand til å slokke alle de brennende piler fra den onde. Og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds Ord."
Ef 6:13-17

Ombundet på føttene med den beredskap 
til kamp som fredens evangelium gir

De romerske soldatene hadde på seg sandaler eller sko da de skulle ut i kamp. En viktig detalj her var at disse skoene var beslått med nagler for at han skulle få et godt feste. Når vi leder lovsang trenger vi å ha fredens evangelium på føttene, som da vil bli de naglene som holder oss fast. Vi kan gå ut i kamp med en fred i både hode og hjerte på at vi er på den sterkestes side. Vi kan gå ut i kamp med en fred i hjertet på at vi skal gjøre det mulig, så gjør Gud det umulige. Og jeg tror også vi skal gå ut i kamp å forkynne fred.

Det vil si at når vi leder lovsang, så tror jeg vi skal forkynne Guds fred. Ikke gi utfordringer og problemer for mye fokus. Ja, vi kan vœre œrlige på at de er der, men det er ikke de vi skal forkynne. Vi forkynner den Gud er, og hvem Han er midt i de utfordringene og problemene. 
Og disse tingene kan vi vite at står fast. De er nagler på skoene våre som holder oss stødige midt i den kampen vi står vi.

Når du leder lovsang..vit at du står stødig med fredens evangelium som ikke rikkes, og har vunnet. Og ta på alvor det å lede andre i å rette blikket mot denne freden - i stede for alt det andre som blir utfordrende i kampen!

God helg :)


Ingen kommentarer: