fredag 3. august 2012

Ukens lovsang: Heilt til himlen

Heilt til himlen
Solveig Leithaug Henderson


Heilt til himlen når vår song
Heilt til trona, eg kan tenka meg at englar synge med
I ein lovsong til Gud Fader, som all œre høyrer til
Heilt til himlen når vår song

Heilt til himlen når vår song
Heilt til trona, eg kan tenka meg dei heilage syng med
I ein lovsong til vår Frelsar, den sanne evige
Heilt til himlen når vår song


Heilag er vår Fader
Verdig er Guds lam
Œre til den Heilage Ande
Du som var og som er, til evig tid

Heilt til himlen når vår song
Heilt til trona, eg kan tenka meg at alle synge med
I ein kjœrleiksong til Anden, den sanne heilage
Heilt til himlen når vår song


Heilt til himlen når vår song.. Har du tenkt på det? Når du synger din sang til Gud, så går den langt forbi veggene i det rommet du står. Den går forbi det, og helt til himmelen. Uavhengig av hvor mye støy det er rundt, eller hvor pent vi selv føler det er - så når sangen din til himmelen. Den blir hørt, og den blir tatt imot. Og det gjør også sangen av livet ditt, som er satt sammen av alt du opplever, gjør og er. Når du lar hver tone vœre en hyllest til Gud, så når hver tone opp. Jeg synes det å bli minnet på dette er helt fantastisk!

Englar.. Dei heilage.. Alle.. Jeg liker måten hun synger at vi ikke synger alene. Vi synger med englene, vi kan koble oss på det himmelske koret. Vi synger også sammen med alle de hellige. Og til slutt alle. Det står i salmene at "alle folk og slekter skal tilbe Ham" Salme 22:28. Se for deg at alle, hele jorden sammen med himmelen synger sin sang til Gud. En sang der vi vender blikket mot Han og œrer Han. For en sang!

Heilag er vår Fader.. Gud er hellig. Når vi lovsynger og kommer fremfor Hans trone får vi stå på hellig grunn. Det betyr ikke at vi må vœre feilfrie, men jeg tror likevel vi skal trakte etter å komme rene fremfor Gud. Gud tåler ikke synd, og Jesus tok all vår synd på seg da Han døde for oss og sto opp igjen. Men om vi lever i synd tror jeg vi skal ta et oppgjør med den, og komme rene fremfor Gud. Vi står på hellig grunn!

Verdig er Guds lam.. Og Gud er så verdig vår sang! Det er så mye rundt mange ganger, som kan få oss til å føle det som et offer, eller kanskje et tiltak. Kanskje vi føler vi må krysse noen grenser vi har satt for oss selv i forhold til hvor mye følelser vi viser? Eller kanskje vi må gi fra oss litt makt over vårt eget liv? Kanskje vi må ofre noe? Gud er verdig alt!

Vi synger vår sang, som når helt opp til himmelen. Og vi tilber ikke en Gud som kun er nå. Vi tilber en Gud som..

..var og som er, til evig tid!


Ingen kommentarer: