søndag 12. august 2012

Rettferdighetens brynje

Dette er en del av innleggene jeg skriver om Guds rustning

"Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan vœre i stand til å stå imot på den onde dag og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Stå derfor fast, med sannheten bundet om livet, iført rettferdighetens brynje og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Ta framfor alt troens skjold: med det er dere i stand til å slokke alle de brennende piler fra den onde. Og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds Ord."
Ef 6:13-17


Iført rettferdighetens brynje

Nettsiden Bibelsk tro sier dette om rettferdighetens brynje: her må det vœre tale om den objektive rettferdighet, det vil si den tilregnede rettferdighet som Gud tilregner en synder som tar sin tilflukt i Jesus Kristus.

Vi er rettferdiggjort gjennom det at Jesus døde for oss, og gjennom det tok han alle våre synder på seg, stor eller liten i våre egne øyne. Men de syndene, de tingene vi selv føler vi har gått på en smell og gjort galt, de kan bli veldig reelle for oss når vi står i lovsang, eller skal lede andre i tilbedelse. 

Vet du hva en brynjes oppgave er? Kan hende det er flere, men hvertfall det å dekke vitale organer som hjerte og lunger. Tanker kan fly litt, det er jeg fullt klar over. Men så vet jeg også at de tingene som er plantet i hjertet mitt, de står jeg sterkere i, på tross av hvordan tankene kan fly. Hvis jeg har latt Gud plante en sannhet i hjertet mitt, så er det lettere for meg å hvile i den som lovsangsleder, og lettere å ikke få følelsen av at jeg ikke er verdig å stå der, fordi jeg kanskje har tråkket litt feil ved en anledning eller to. Så det vi altså trenger er å vite at vi er rettferdiggjort! Vi trenger å vite at vi er gjort rettferdig, at Gud ser på oss gjennom Jesus når vi stiller oss fremfor Han! Jeg skrev forrige uke om om sannhetens belte, der vi skal leve i sannhet. En del av det å leve i sannhet er å leve i vissheten om at vi er rettferdiggjort. 

La Gud plante denne sannheten i hjertet ditt ved at du bruker tid med Han der Han viser deg det, og velg å si den høyt til deg selv - fordi ord skaperSå vil jeg også minne deg på at alt er av nåde. Vi har hørt det flere ganger, men det er like sant, og vi trenger å bli minnet på det! Vi er frelst av nåde, og ikke av gjerninger (Ef 2:8)

En liten ting til.. Vi er rettferdiggjort, og er verdige å komme fremfor Gud, og verdige å lede lovsang. Men..det betyr ikke at vi kan leve et liv i synd bevisst, uten å ta et oppgjør med det. Gud tåler ikke synd, og vi skal komme rene fremfor Han. 

Livet ditt i lovsang springer ut i fra hjertet, og det må beskyttes. Bestem deg derfor for å ta på rettferdighetens brynje, som sier at du er rettferdiggjort og 120% verdig å komme fremfor Gud - på linje med at du selv velger å ta et oppgjør med de tingene som kan ha gått galt, og ber om tilgivelse for det. Den brynjen vil beskyttet hjertet ditt og livet ditt - og når du lever livet i den vissheten vil du leve det til det fulle, sånn det var meningen vi skulle!1 kommentar:

Spirea sa...

Kanskje ikke rart at Gud sier vi skal beskytte hjertet vårt fremfor alt vi beskytter, for vårt liv går jo utifra det. Det samme handler jo rettferdighetens brynje om, å beskytte hjertet - og det er en fin-fin brynje å ikle seg.
Jeg husker da jeg var i tjeneste som leder av Alpkahurs i menigheten, så pleide vi be en bønn - der vi tok å oss hele rustningen, slik at vi kjente vi var "beskyttet". For det finnes uten tvilen som ønsker å rive i filler tjenesten vår, og iveren for Gud.

Flott innlegg :) også du? jeg håper du har gode dager, og at sommern har gjort deg godt.
Her har det vært en fin sommer syns jeg, men samtidig en sommer med mye tankearbeid...om veien videre, hva nå, hvorfor, hvordan...ja, du vet - mange spørsmål.
Men jeg må tro på en Gud som er større enn alt.

God klem og god uke til deg :))