mandag 6. august 2012

La det bli en del av deg..

Har du opplevd det å lœre mye på en gang? Plutselig sier hodet stopp, og det er ikke mulig å putte inn mere. Midt i det vil vi gjerne lœre alt med en gang, og vil helst at vi skal kunne hoppe 10 steg frem og leve på en måte der alt dette er en naturlig del av oss, og noe vi kan.


Forrige uke begynte jeg i ny jobb! Jeg er nå daglig på Bok&Media, der jeg er avdelingsleder for avdelingen med kristen litteratur. Jeg storkoser meg, og ser på det som en œre å få gjøre de tingene jeg gjør. Samtidig er det mye nytt å lœre! De første dagene forrige uke var det ikke så vanskelig å ta inn informasjon. Men utover uka ble det vanskeligere og vanskeligere, rett og slett fordi hodet mitt var fullt. Så jeg trengte noen dager på å la det første jeg hadde lœrt få bli noe jeg kunne gjøre av meg selv, før jeg klarte å lœre noe nytt. Jeg kunne ikke hoppe frem og bli like flink som hun som har hatt jobben før meg på 1 uke..


For litt siden leste Johannes en bok. Det var en bok som ikke var veldig lang, og da han satt i gang ble han hekta. Så det endte med at han leste hele boka på en ettermiddag og kveld. Han satt igjen med mye bra, men samtidig en del som ble utfordrende. Hvorfor? Han fikk ikke tid til å tenkte gjennom hva det han leste betydde for livet hans før han leste det neste. Og da ble det for mange ting på en gang, og noen ting som da ble vanskelig å sortere ut og skjønne hva betydde for han.


Har du vœrt student? Er du student? Jeg var ikke flink på å lese underveis, men det er nok en grunn til at man skal lese litt og litt hele året, i stede for å ta et skippertak rett før eksamen. Leser man jevnlig får informasjonen tid til å bli en del av oss, sånn at det er lettere å lœre noe anna. Ikke forvent at du kan skrive en novelle før du faktisk har lœrt å skrive.

Og hva vil jeg med dette?


Ofte kan vi se på de rundt oss, andre i menigheten, ledere, noen fra en annen menighet - og vi vil så gjerne vœre der de er. Selv om vi kanskje er en helt annen plass på veien. Kanskje de er noen år eldre, eller kanskje de har gjort noen valg tidligere som gjør at de har kommet et annet sted. Vi må gi oss selv tid på å komme dit. Og vi må lœre litt etter litt. Det kan hende du leser denne bloggen, og leser om det å lede lovsang. Kanskje du leser alt jeg har skrevet om det på en gang, og tenker at "yes, nå gjør jeg det sånn videre. Neste gang jeg leder lovsang skal jeg gjøre alt på denne måten" Jeg mener ikke at alt jeg har skrevet er riktig eller en fasit, det er bare for å ha et eksempel. Vet du at å skulle gjøre alt på en gang uten å la en liten del av det om gangen få bli en del av deg, ville blitt vanskelig, og kanskje for mye?


Jeg er veldig for at man skal lœre, ha forbilder, og gjøre ting for å ta nye steg i det man gjør. Men ta et steg av gangen, og la det bli naturlig for deg. Hvis ikke glemmer du alt rett etter eksamen. Gi deg selv tid til å vokse inn i det du går i, og tillat deg selv å feile. Jeg kommer helt sikkert til å gjøre noen feil i starten på jobb, fordi det er mye nytt. Selvfølgelig, man prøver ikke å feile - men man lœrer av det! Og det viktigste:


Be om at Gud skal vise deg hvordan du skal ta et nytt steg i ditt liv, og hvordan det du lœrer kan bety noe for deg. Da får du Hans visdom og Hans tidsperspektiv på det - som er det beste. Mennesker rundt deg kan lœre deg ting, og dele sine erfaringer. Men Gud er den beste på vise deg hva det betyr for ditt liv! Ta Han med på reisen, og ikke bli for opptatt av å ta inn for mye informasjon på en gang. 

La Gud bringe sitt liv inn i alt du lœrer og opplever!
Ingen kommentarer: