onsdag 8. august 2012

Gjøre mitt liv til en lovsang..


Lovsyng Herre, Han som bor på Sion!
Forkynn Hans gjerninger blant folkene!
Salme 9:12

I går leste jeg denne salme 9, og dette verset stoppet jeg opp ved, og leste flere ganger. Første delen av det var ikke det som gjorde at jeg stoppet, men andre. Ikke fordi første delen ikke er viktig, men fordi nettopp disse to delene står sammen..

Jeg har sagt det uendelig mange ganger før, men lovsang handler om at vi velger å œre Gud i alle livets situasjoner. Vi løfter blikket vårt og tilber Han for den Han er midt i det vi møter. "Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til Deg.." har jeg også snakket om, og da det å leve et liv der vi i hver situasjon, hver tone, tilber Gud for den Han er. Da blir alle situasjonene, alle tonene, til sammen en lovsang til Gud. Men hvordan gjør vi det i hverdagen?

Mye handler om det å gå en vei på å la Guds sannheter vœre det som er plantet i hjertet ditt. På den måten kan du ha de som grunnlaget i situasjoner du møter. Men hva med å ta andre dele av det verset her på alvor? Hva med å œre Gud gjennom å fortelle noen rundt deg hva Han har gjort? Dette kan fort høres både skummelt og vanskelig ut, fordi vi stiller så høye krav til oss selv. Dropp de kravene! La det vœre den simpleste tingene på jord, som at du rakk bussen i dag. Eller en veldig stor ting, som at Gud helbredet deg eller en rundt deg. Poenget er å fortelle de rundt deg hva du opplever - og gi på den måten Guds œre.

Her snakker jeg mye til meg selv også, for det er noe jeg kan bli flinkere på. Men da har jeg en utfordring til oss. Skal vi sammen bestemme oss for at 2 ganger i uka skal vi œre Gud ved å fortelle en noen rundt oss hva Han har gjort? Om du vil gjøre det flere ganger - kjør på! Men er bedre å sette seg et mål man kan nå, og derfra ta nye steg.

Jeg tror det å gjøre det er noe som vil vœre med på å gjøre livet ditt og mitt til en lovsang. Det vil løfte fokus mot Gud, og det vil også minne oss på hvor levende og tilstede Han er i livene våre, der det noen ganger ikke kan føles sånn.

La oss som lovsangere på denne måten også utvide lovsang fra å vœre noe vi gjør på møte, til å la det bli en enda større del av hverdagen! Er du med på utfordringen?


Ingen kommentarer: