fredag 27. juli 2012

Ukens lovsang: Verdig er Guds lam

Darlene Zschech (orginal språk)

Jesus takk for korset
Takk at Du betalte alt
Du bar all min synd og skam
Din kjœrlighet har gitt meg nåde stor

Takk for denne kjœrlighet
Og for Dine naglesår
Du renset meg i nådens flod
Og gav til meg Din tilgivelse og fred

Verdig er Guds lam
Opphøyd over alt
Kroner Deg med verdighet, Du evig seier vant
Œre vœre Deg, Jesus Du Guds sønn
Himmelens yndling korsfestet
Verdig er Guds lam

Du bar all min synd og skam.. Noe av det jeg tror ofte hindrer oss fra i å komme fremfor Gud, er at vi ikke føler oss verdige. Vi ser på ting vi kanskje har gjort, og blir fylt av skam. Men det er sant som vi synger her: Gud bar all vår synd og skam! Så de tingene er ikke noe som skal få hindre oss i å komme fremfor Han!

Din kjœrlighet har gitt meg nåde stor.. Den kjœrligheten Gud har til oss er overmåte stor, og ikke lett å skulle beskrive. Og i den kjœrligheten ligger en like stor nåde! En nåde som ikke endres av det vi gjør. Så igjen: ikke se på det som fyller deg med synd og skam, når du kan løfte blikket mot en Gud som har tatt, og fortsatt tar all din synd og skam!

Verdig er Guds lam.. Når vi synger dette går det på nytt opp for meg at Gud er verdig! Gud er verdig all vår œre langt forbi alle de tingene som prøver å stoppe oss. Jeg vet det kan føles stort, men hvis vi ser på et enda større bilde, med et enda større perspektiv er Gud s uendelig mye større, og så uendelig mye mer verdt oppmerksomheten vår.

Kroner Deg med verdighet, Du evig seier vant.. Vi kroner Gud med verdighet, i det vi løfter blikket vårt mot Han. Og den seieren Han har vunnet er evig - husk det. Evig.

Himmelens yndling korsfestet.. Disse ordene er beskrivende og fine, uten at jeg vet hva jeg skal legge til for selv å beskrive det. Men de gjør noe med meg. Himmelens yndling.


Verdig er Guds lam
Ingen kommentarer: