tirsdag 26. juni 2012

Ukens lovsang: Blott en dag

Lina Sandell (opprinnelig svensk)

Blott en dag et øyeblikk om gangen
Hvilken trøst for min forsakte ånd
Skulle da bekymring ta meg fangen
Alltid hviler i min Faders hånd
Han som har for meg et faderhjerte
Av sitt rike forråd Han vil gi
Hver en dag dens fryd og smerte
Hva jeg trenger til all min tid

Selv Han alle dager nœr vil vœre
For hver sœrskilt dag med sœrskilt trøst
Hver en dags bekymring vil Han bœre
Stille stormen med sin allmakts røst
Og sin dyre eiendom bevare
Denne omsorg har Han tatt på seg
Til din dag skal og din styrke svare
Dette løftet gav du meg

Hjelp meg da å hvile trygt og stille
Blott i Dine løfter Herre kjœr
Og ei troens rike trøst forspille
Som i livets ord meg lovet er
Hjelp meg Gud å nynne på den sangen
Så mitt hjerte mer og mer den kan
Blott en dag, et øyeblikk om gangen
Til jeg når Ditt gode land

Skulle da bekymring ta meg fangen.. Kjent? Bekymringer som kan fange oss litt? VI har alle ulike ting vi bekymrer oss for, men en ting har vi felles, som vi må vite og klare å stole på. Alltid hviler i min Faders hånd!

For hver sœrskilt dag med sœrskilt trøst.. Dagene våre er ulike, og vi trenger ulike ting. Noen dager trenger vi en klem, noen dager trenger vi et dytt i rompa, noen dager trenger vi en oppmuntring, noen dager trenger vi å bli satt på plass. Gud gir oss ikke kun en type trøst, som vi må tilpasse dagen vår. Han gir oss sœrskilt trøst, for hver sœrskilt dag!

Til din dag skal og din styrke svare.. En annen ting Han har lovt oss er at vi får den styrken vi trenger, for å gjennomføre hver dag. Igjen - dagene er ulike. Men Gud ser det, og ser hvilken styrke du trenger til hver dag. 5. Mosebok 33:25

Hjelp meg da å hvile trygt og stille.. Jeg har snakket mye og Guds sannheter og løfter, som plantes i oss gjennom at vi f.eks er en Maria. Vi trenger å hvile i disse sannhetene og løftene. Og det er lov å be om hjelp til det. Be Gud hjelpe deg å huske på det, og å klare å slappe av i det, når stormene kan komme. Trakt etter å hvile..Blott i Dine løfter Herre kjœr!

Hjelp meg Gud å nynne på den sangen.. Har du opplevd å få en sang på hjernen? Det har jeg! Og det er ikke alle de sangene som havner der som er like fine, eller jeg egentlig liker. Men de er der, og jeg nynner på de nesten konstant (til manges store fortvilelse når det fører til at de også får den sangen på hjernen..) Men hva om vi kunne på samme måte nynne på sangen av Guds løfter! La det vœre Guds løfter som sitter fast, og vi blir minnet på konstant. Som kan smitte over på de rundt oss. Det vil føre til at vi blir mer plantet i det, og løftene får hvile trygt i hjertene våre. Nynn på den sangen..Så mitt hjerte mer og mer den kan!

Ønsker du blekke på låta kan du følge denne linken

Ta høyde for at teksten opprinnelig er på svensk, og at noen av frasene ikke er helt like. Dette er den teksten jeg fant. Du kan også søke den opp på svensk om du vil det. Ingen kommentarer: