tirsdag 15. mai 2012

Ukens lovsang: Holy God

Brian Doerksen

Holy, Holy, Holy God
Holy, Holy, Holy God

Creating, commanding
Transcendent, Adonai
Defending love, destroying sin
The warrior divine

Forgiving, redeeming
From every tribe and tounge
Arising first, the nail scarred lamb
Salvations champion

Romancing, pursuing
Reclaiming to restore
Releasing hearts, transforming lives
The lions mighty roar

Denne nydelige låta inneholder mange sannheter om den Gud er, som vi trenger å minnes på. Noen av de taler kanskje sterkere til deg enn andre, men jeg utdyper noen av de. 

Defending love, destroying sin.. I en verden der det skjer mye som ikke gjøres i kjærlighet trenger vi en Gud som er kjærlighet. En Gud som forsvarer kjærligheten, og er imot synd. En Gud som fremfor alt vil at vi skal elske Han over alt, og elske vår neste som oss selv. En Gud som ikke tåler synd, og vil vi skal vende det andre kinnet til. 

Reclaiming to restore.. Oversatt kan vi si at dette betyr å vinne tilbake for å gjenopprette. Det Gud ønsker, er nettopp det at vi skal komme tilbake til Han, for at Han skal kunne gjøre oss hele. Gjøre hjertene og livene våre hele.

Releasing hearts.. En annen sannhet er at Gud ønsker å sette hjertene våre fri. Det er mye av løgner og tanker som kan binde oss, og da sitter de ofte i hjertene våre. Her ønsker Gud å bytte løgnene ut med sannheter, og sette oss fri til å leve det livet Han har for oss.

Transforming lives.. Gud forandrer liv. Jeg har min historie på hvordan Gud forandrer livet mitt, og du har din. Men det jeg tror vi begge kan være enige er at Gud forandrer livet. Der vi kanskje ikke ser lyst på det; der viser Gud muligheter og håp. Der vi føler oss forlatt og maktesløse viser Gud at Han bærer oss, og vi makter alt i Han. Der vi ikke har en plan og ikke vet hva som kommer til å skje, der vier Gud at Han har en vei klar, og Han har tanker om fremtid og håp.


Midt i disse sannhetene om den Gud er, og hva Han gjør, så synger vi gang på gang et ord som noen ganger går ekstra opp for meg. Og det er at Gud er hellig. Det er vanskelig å skulle beskrive akkurat det, men be om at Gud skal vise deg hva det betyr!

Holy, Holy, Holy God!Ingen kommentarer: