søndag 22. april 2012

En Gud som bor i oss..


Dette er en del av innleggene jeg skriver om hvem ”Den Gud vi tilber” er

”Jesus bor i hjertet ditt” - fikk du kanskje høre på søndagsskolen. Og synes det er litt banalt å tenke på? Noen ganger trenger vi at det er enkelt. For klarer du å skjønne hva det betyr? Hva betyr det at den Gud du tilber bor i hjertet ditt?

Når vi en fredag, lørdag, søndag, eller hvilken dag det måtte være, kommer på møte og skal lovsynge kan vi ofte hindres gjennom tanker som ”jeg må bare finne ut av hvordan jeg skal løse det jeg opplevde på onsdag.. Jeg gjorde det på mandag, og det på tirsdag – det blir for mye pes å komme fremfor Gud med det i bagasjen”.  Så glemmer vi det helt banale.. Jesus bor i hjertet ditt.  Når du kommer på møte, når du skal lovsynge og rette blikket mot Gud – så retter du blikket mot en Gud som bor i deg. Han flytter ikke ut når du drar fra møtet, og kommer tilbake når du drar på møte igjen. Han bor der – så lenge du har sagt ja til det. Det betyr at det du opplevde på onsdag, det har Gud vært med på. Det du gjorde på mandag og tirsdag, det vet Gud.

Lovsang springer fra hjerte. Et lovsyngende hjerte. Et hjerte som oppriktig og med en lengsel vil løfte blikket bort fra alt som prøver å ta oppmerksomheten, og se på Gud. I det hjerte; bor Jesus. Det kan høres så enkelt ut, men jeg tror det er en kraft i å forstå det.

Når vi lovsynger kommer vi fremfor en Gud 
som har vært med på alt vi står og går i.

Når vi lovsynger kommer vi fremfor en Gud 
som ikke er fjern og langt borte.

Når vi lovsynger kommer vi fremfor en Gud 
som bor i deg.

Når vi lovsynger kommer vi fremfor en Gud 
vi kan komme fremfor å si 
”langt bortefra kjenner Du mine tanker..” Salme 139:2

Han bor i deg, og du kan derfor med stor frimodighet komme fremfor Han akkurat der du er nå. Vi tilber ikke en Gud som stiller seg langt borte og distanserer seg fra det du gjør – selv om vi noen ganger ikke alltid gjør det som er best for oss.

Vi tilber en Gud som bor i det hjertet 
som lovsangen springer fra!


Ingen kommentarer: