fredag 16. mars 2012

Hva kan vi gjøre fra eller til når vi leder lovsang?


Ingenting.

I dette utsagnet er jeg både enig og uenig med meg selv. Når vi leder lovsang er det flere ting jeg mener vi både kan og skal gjøre for å gjøre det enklere for andre å lovsynge. Vi er i tjeneste og skal lede i lovsang.

Samtidig er dette med at vi ikke kan gjøre noe fra eller til noe jeg har sett mer og mer. Flere ganger når jeg har ledet lovsang i det siste har jeg stilt meg opp med følelsen av at jeg har ingenting å gi. Da handler det om at jeg kanskje har vært veldig sliten, og føler meg helt tom. Bønnen min de gangene der spesielt har gått sånn her ”Takk Gud, for at det er ingenting vi kan gjøre fra eller til..” Og hva legger jeg i det? Selv om jeg føler meg helt tom, og kreftene ikke er tilstede – så trekker ikke det noe fra. Det gjør ikke at Gud ikke kan bruke meg på samme måte, for Han er den samme. De gangene jeg har mye energi betyr ikke det at jeg kan tilføre noe mer i lovsangen. Gud er den samme, og den Han er rører ved mennesker på samme måten.

Vi har fort for å la hvordan vi føler oss få bestemme hvordan lovsangen kommer til å se ut. Så glemmer vi at lovsangen handler ikke om oss, men om Gud. Og ja; jeg har full forståelse for at det å skulle lede lovsang når man er der at energien ikke strekker til kan kreve litt. I de situasjonene må vi minne oss selv på at vi skal gjøre det vi kan, så gjør Gud resten. Uavhengig av hvordan vi føler oss er det ikke vi som rører ved mennesker – det er Gud! Og vi kan løfte blikket mot Gud og gi Han ære selv om vi ikke har så mye å gi. Han krever ingenting, Han ønsker bare at vi skal gi det lille vi har. Han tar i mot vår lovsang med glede uansett!

Husker du historien i bibelen om kvinnen som ”stilte seg bak Ham ved føttene og gråt. Og hun begynte å vaske føttene Hans med tårene sine, og tørket dem med håret sitt. Og hun kysset føttene Hans og salvet dem med den velduftende oljen”.
Lukas 7:38.

Dette er en nydelig historie! Det er helt sikkert mye vi kan lære av den, men en ting er dette: vi skal ikke gi noe mer enn akkurat det vi er og har der og da. Vi trenger ikke legge noe til. Jesus verdsatte virkelig det denne kvinnen gjorde, fordi det var ekte, ærlig, og hun gav det hun hadde. Det kan virke lite for noen, men for henne var det alt.

Ikke la det at du føler du har lite å gi stoppe deg. Gud ser hvor mye det faktisk koster deg, og hvor lite det kan føles. Han verdsetter det, Han ser hjertet ditt bak. Og i det kommer Han med sin kraft, velsigner deg og gjør store ting gjennom deg –

når du virkelig gir det som er alt for deg der og da!
Ingen kommentarer: