mandag 31. desember 2012

Godt nyttår!

Kjœre alle dere!

Det er nyttårsaften - 2012 er snart forbi. Jeg har lyst til å starte med å takke dere. Takk for at dere titter innom bloggen min, og for de kommentarene og mailene jeg får der dere viser at Gud kan virke gjennom de tingene jeg skriver, om det er smått eller stort. Tilbakemeldinger som virkelig er bønnesvar og gjør at jeg blir veldig takknemlig og av og til litt rørt!

For meg har 2012 vœrt et år der det har skjedd mye bra. Jeg og Johannes har planer om å etterpå sette oss ned å skrive 5 ting som har skjedd i år som vi synes er bra i en bok. Til neste år gjør vi det samme, og året etter der.. Samtidig har året også hatt med seg noen utfordringer som har kostet. Noen veldig store og noen litt mindre. Men vet du hva jeg sitter igjen med? En takknemlighet. Jeg hadde nok ikke trodd det da jeg sto midt oppi det som verst, men det er sant. Jeg sitter igjen med en visshet om at Gud virkelig var tilstede, en takknemlighet for måten jeg har lœrt mye og blitt sterkere gjennom det, en takknemlighet for alle velsignelsene Gud gir, og en takknemlighet for den han er og hans ord som alltid er det samme. "Himmel og jord skal forgå, men Mine Ord skal aldri forgå" Mark 13:31. En takknemlighet for mennesker rundt meg, som hjelper meg å vœre svak, men samtidig kjempe - og er forbilder til den store gullmedalje!

Jeg går inn i et nytt spennende år der jeg fortsetter å blogge - det har virkelig blitt en hjertesak! Bloggen komme også til å få et facelift i nœr fremtid, jeg gleder meg! Boka mi har jeg satt av mere tid til, i tro, og den kommer til å få enda mere fokus - jeg gleder meg til å se den ta form. Og - jeg skal gifte meg med den beste ungen mannen jeg kunne fått! Midt i alt dette går jeg inn i hverdager. Hverdager som kan føre med seg både gleder og utfordringer av alle slag. Men jeg vet at om jeg velger og prioriterer å bruke tid med Gud, der det er bare oss to, så blir hjertet mitt fylt med sannhet, tro, og en visshet om at midt i alt er Gud med. Han har ikke lovet at vi skal gå gjennom livet uten utfordringer Joh 16:33, men han har lovet å alltid vœre med Matt 28:20. Jeg er fylt med en lengsel etter mer av Gud og den han er, og en forventning til hva han kan gjøre gjennom at vi løfter blikket, œrer og takker Han - i alt!

Da gjenstår det å ønske dere alle et velsignet godt nyttår! Jeg håper du, som meg, kan klare å se Gud i de tingene som har skjedd i 2012. Kan klare å se velsignelser, og hvordan livets berg og dalbane gjør deg sterkere. Og min største oppfordring til deg inn i det nye året er å sette av tid til deg og Gud der har kan fylle hjertet ditt med sine sannheter. Sine sannheter som alltid står fast, og som kan vœre det som flyter over i deg i de tingene du møter på. Hans sannheter som gjør at du i enhver situasjon kan velge å takke og œre Gud for den han er.

"Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer,
for livet utgår fra det"
Ords 4:23
søndag 30. desember 2012

Bli stående etter å ha vunnet..

Jeg har over en ganske lang periode skrevet innlegg der jeg har gått gjennom Guds rustning, som det står om i Efeserbrevet. Før jeg begynte å gå gjennom del for del, så var det en ting jeg hang meg spesielt opp i.

"Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan vœre i stand til å stå imot på den onde dag og  bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting." Dette var utgangspunktet for at jeg satt i gang å skrive om rustningen.

Jeg tror absolutt rustningen er viktig for å stå imot de dagene ting er utfordrende - det har jeg selv erfart! Så ja; vi tar den på oss for å vœre i stand til å stå imot de kampene som måtte komme. Men vi tar den også på for at vi da kan bli stående etter å ha vunnet kampen. Kanskje kampen du må kjempe er tanken om at "du har gjort noe dumt og er ikke verdig å lovsynge.." Om du daglig har tatt på deg rustningen for å vœre forberedt, vil du kunne kjempe den - men også bli stående etter kampen er kjempet.

Bli stående sa du? Ja, bli stående. Det vil si at du ikke trenger å gå ut i fra kampen helt utslitt, og uten evne til å stå oppreist. Jeg har hatt ganske mange forskjellig PT kunder gjennom tiden. Noen ganger forteller de meg at de måtte sitte en liten periode i garderoben før de så mye som orket å gå i dusjen. De har "kjempet kampen" og vunnet, men klarte ikke å stå når de var kommet i mål. En annen gang kan samme personen "kjempe kampen" og vinne, men gå ut derfra likevel med litt overskudd. En mestringsgreie der "jeg er sliten, men klarte det, og går videre med hodet hevet" er følelsen. 

Dette var bare et enkelt bilde, men håper jeg klarer å få frem det jeg tenker. Når du har kjempet kampen din, og vunnet seier, kan du også bli stående - og ikke vœre så knekt at du ikke orker å synge eller spille på 3 mnd.. Og der tror jeg det å ta på rustningen utgjør en stor forskjell. Du har beltet, brynjen, skjoldet, skoene, sverdet, hjelmen..som tar imot angrepene, og beskytter hjertet og hodet ditt.. Og da kan du fortsette å lovsynge - selv etter du har kjempet og vunnet. 


Ta på deg rustningen for å vinne kampen, 
og ta på deg rustningen for å bli stående etter å ha vunnet!

Ha en velsignet dag!
mandag 24. desember 2012

24. des

Deilig er jorden

Deilig er jorden
prektig er Guds himmel
Skjønn er sjelenes pilgrimsgang
Gjennom de fagre riker på jorden
Går vi til paradis med sang

Tider skal komme
Tider skal henrulle
Slekt skal følge slekters gang
Aldri forstummer tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimsgang

Englene sang den
først for markens hyrder
skjønt fra sjel til sjel det lød
Fred over jorden, menneske fryd deg
Oss er en evig frelser født


Igjen - ha en velsignet jul liten og stor!


søndag 23. desember 2012

23 des: God Jul

Da har jeg kommet meg hjem til Froland, og skal nyte dagene fremover sånn som juledagene skal nytes. Familie, venner, kvalitetstid, avslapping, tid og ro til å gjøre de tingene som fyller meg med energi&drømmer, og jeg gleder meg til å få min kjœre på besøk etterhvert. Skrev om denne sangen i fjor, men klarer ikke droppe å ta den med i år. FOR en nydelig og sterk tekst.

Mitt hjerte alltid vanker, i Jesu føderom
Da samles mine tanker, som i sin hovedsum
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt
Jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt

En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo
En svale må ei bede om nattely og ro
En løve vet sin hule hvor den kan hvile få
Skal da min Gud seg skjule i andres stall og strå

Akk, om jeg opp vil lukke, mitt hjerte og mitt sinn
Og full av lengsel sukke, kom Jesus dog herinn
Det er ei fremmed bolig, Du har jo selv den kjøpt
Så skal jeg blive trolig, her i mitt hjerte svøpt

Jeg gjerne palmegrene vil om Din krybbe strø
For Deg, for Deg alene, jeg leve vil og dø
Kom la min sjel deg finne sin rette gledesstund
At du ble født her inne i hjertes dype grunn

I morgen har jeg ikke planer om å bruke mye tid på nettet - så kommer bare et enkelt innlegg fra meg..

Derfor vil jeg benytte anledningen nå til å ønske hver og en av dere 
en velsignet og fredfull jul! 


Juleklem fra Ida :)


lørdag 22. desember 2012

22. des


"For Du, Herre, velsigner den rettferdige,
Du dekker ham med nåde som skjold"
Salme 5:13


fredag 21. desember 2012

21. des: "Og minn oss om at julens bud.."

..og minn oss om at julens bud er 
kjœrlighet og fred..

..synger vi i julesangen "Nå tennes tusen julelys". Det er et setning som har dukket opp i hodet mitt ofte flere ganger om dagen den siste tiden. Kanskje fordi noen opplever mye stress rundt jul? Gaver skal kjøpes, hus skal ryddes og pyntes, det skjer mye med avslutninger, konserter og alt mulig man bør få med seg, eksamener, kaker skal bakes, og aller helst skal man ha masse kvalitetstid med de rundt seg midt oppi det. Og her synes jeg denne strofa er så fin! En bønn om at vi skal bli minnet på at julens bud er kjœrlighet og fred. 

Ta med deg denne strofa videre de siste dagene før skuldrene senkes helt, og ha den som grunnlag og en bønn. Da vil du kanskje klare å nyte de siste tingene som skal fikses, og tiden du får med andre, på en annen måte.


Nå tennes tusen julelys

Nå tennes tusen julelys
det stråler rundt vår jord
Og himlens stjerner blinker ned
til liten og til stor

Og over land og by i kveld
går julens glade bud
Om han som fødtes i en stall
vår frelser og vår Gud

Du stjerne over Betlehem
Send dine stråler ned
Og minn oss om at julens bud
er kjœrlighet og fred

Til hvert et fattig hjerte send
et lysstreif ifra sky
Så finner det den rette vei
og det blir jul på ny


torsdag 20. desember 2012

20. des


"Salige er de rene av hjertet,
for de skal se Gud"
Matt 5:8


onsdag 19. desember 2012

19. des: "Hjelmen og sverdet.."


Dette er en del av innleggene jeg skriver om Guds rustning

"Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan vœre i stand til å stå imot på den onde dag og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Stå derfor fast, med sannheten bundet om livet, iført rettferdighetens brynje og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Ta framfor alt troens skjold: med det er dere i stand til å slokke alle de brennende piler fra den onde. Og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds Ord."
Ef 6:13-17

Da har jeg kommet til de to siste delene av rustningen; frelsens hjelmen og åndens sverd. Hodet vårt er utsatt..på hvilken måte? Tankene. Dette er ikke snakk om en fysisk kamp, men en psykisk. Og derfor er det en kamp vi ofte kan møte på i hverdagen, gjennom tanker som angriper oss. Tanker om vi ikke er bra nok, tanker om at den ene tingen, eller alle tingene, vi gjorde vil skille oss fra Gud. Her må vi ta på oss frelsens hjelm. Hjelmen om sier oss at vi er frelst og lever evig sammen med Gud. Hjelmen som sier oss at vi er i Jesus, når vi har valgt å ta imot han - og da kan ikke djevelen skade oss, fordi Gud har seiret over det onde. Vi kan bli fristet, men Gud har fortsatt seiret.

Sverdet her er heller ikke til en fysisk kamp, men en psykisk. Og på samme måte noe vi da møter i hverdagen. Et sverd er et angrepsvåpen, for å angripe noe som skader en, eller for å stoppe noe som kommer og kan skade en. Sverdet "Guds ord" kan stoppe tanker som alt for lenge har holdt deg bundet, eller tanker kommer og prøver å skade deg. Å bruke Guds ord i mot det som kommer vil stoppe det. Det kan hende du må svinge sverdet mange ganger for at det skal gi seg - og det kan hende du må svinge det flere ganger om dagen i perioder. Men Guds ord er sterkest.."skarpere enn et tveegget sverd.." Heb 4:12. "Den som taler sannhet i sitt hjerte.."

Et liv i tilbedelse, et liv der vi œrer Gud i alle ting - krever også at vi tar på hjelmen, og bruker sverdet. Når vi leder lovsang, eller står i tilbedelse, trenger vi å ha på hjelmen som sier oss at vi er frelst, vi er i Jesus Kristus. Der kan ingenting skade oss, og det er ingenting vi kan gjøre for at han skal elske oss mer eller mindre. Et liv i tilbedelse krever også sverdet. For det første må vi ta det frem, og ikke ha det liggende i en skuff. Og vi må ved jevne mellomrom slipe det - og holde det ved like. Igjen og igjen fylle oss med Guds ord, sånn at vi er klare og kan ta det frem når tankene kommer om at "det du gjorde der var dumt..det er ingen vits i å lovsynge nå..du er ikke bra nok til å lede lovsang.." Frem med sverdet: "derfor er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus". Rom 8:1

Gjør vi dette kan vi klare å œre Gud. Vi œrer han ved å løfte blikket på han selv om vår egen fornuft er litt imot, og vi œrer Gud. Vi œrer Gud ved å si at Han er større og mektigere enn alle ting. Ta på deg hjelmen og sverdet på vei inn i hverdagen - og la det vœre en del av det du gjør for å leve et liv i tilbedelse!
tirsdag 18. desember 2012

18. des


"Jeg vil gå foran deg og jevne ut det bakkete land.
Bronseportene vil jeg sprenge i stykker,
og bommene av jern vil jeg hogge av.
Jeg vil gi deg skatter i mørket
og rikdommer som er skjult på hemmelige steder,
for at du kan kjenne at Jeg, Herren,
som kalte deg ved navn,
er Israels Gud."
Jes 45:2-4


mandag 17. desember 2012

17. des: Det lyser i stille grender

Det lyser i stille grender

Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld
Og tusende barnehender
mot himmelen ljosa held

Og glad med song dei helsar
sin broder i himmlehall
Som kom og vart heimsens frelsar
som barn i ein vesal stall

Der låg han med høy til pute
og gret på si ringe seg
Men englane song der ute
på Betlehems aude eng

Der song dei for fyrste gongen
ved natt over Davids by
Den evige himmelsongen
Som alltid er ung og ny

Fin julesang, som jeg har hørt siden jeg var liten. Så leste jeg den nå og la ekstra merke til siste verset..

Tenk englekoret fra himmelen da Jesus ble født.. Et stort kor av engler som synger og œrer det bittelille nyfødte barnet for den han er. Ikke hva han gjør, eller hva han kan gjøre, men for den han er. Og det koret kan vi bli med i. Når vi synger lovsang og œrer Gud for den han er, så kan vi synge sammen med engler.

Vår sang blir en del av en evig himmelsang, den slutter ikke. Og samtidig blir den ikke gammel. Den er ung og ny, fordi vi løfter opp en ny sang ut i fra de tingene vi opplever. Men Gud er fortsatt den samme, i de tingene.


Der song dei for fyrste gongen
ved natt over Davids by
Den evige himmelsongen
Som alltid er ung og ny
søndag 16. desember 2012

16. des


"Han tilgir all din skyld,
og leger all din sykdom
Han frir ditt liv fra graven,
og kroner deg med godhet og miskunn"
Salme 103:3-4


lørdag 15. desember 2012

15. des


"Frykt ikke,
Jeg har forløst deg,
Jeg har kalt deg ved navn;
du er Min"
Jes 43:1


Og gratulerer med dagen min til kjœre gode Johannes! TAKK for alt du er, måten du oppmuntrer, bryr deg - og hjelper meg å bli den personen jeg vil bli. Jeg gleder meg til å dele alt vi skal oppleve resten av livet sammen med deg - og føler meg som verdens heldigste!
Du er en gave og en velsignelse, og jeg elsker deg!


fredag 14. desember 2012

14. des: "Veien til Betlehem"

I dag vil jeg komme med en liten anbefaling til en
god film å se i jula! Jeg har sett den med Johannes før..rettelse: jeg sovna etter 5 min fordi jeg var fryktelig trøtt. Men han likte den veldig godt, og synes juleevangeliet ble fremstilt på en god måte. Jeg så den på nytt med ei venninne forrige helg - uten å sovne! Og både hun og meg likte den også veldig godt!

Vi får se historien om Maria, Josef, familiene rundt, og fødselen av Jesus-barnet på en annen måte en før. Og jeg klarte å skjønne litt mer av følelsene, opplevelsene, gledene, og utfordringene rundt det. Da filmen nærmet seg slutten skulle jeg ønske den bare fortsatt, fordi jeg ville se mer av historien fremstilt på denne måten. Og jeg ble oppmuntret i det å stole 100% på Gud, og faktisk gi seg til det kallet han har - på tross av hva det kan koste.

Så den er absolutt en god film å bruke tid på, og å fylle seg med. Velg å fylle deg med noe som faktisk skaper noe godt i deg, det har større betydning enn du tror!

Ha en god helg alle sammen!
torsdag 13. desember 2012

13. des


"Hans sannhet skal være
 ditt skjold og ditt vern"
Salme 91:4
onsdag 12. desember 2012

12. des: Et slag for trofasthet!

I dag har jeg lyst til å slå et stort slag for trofasthet!

Det står mye i bibelen om hvordan Gud er trofast. Og det er Han - virkelig! Men er vi det? Eller går vi lei etter en stund fordi vi ikke ser nok vekst, eller føler vi får gjøre store nok ting?

"Når dere trofast har fullført tjenesten, 
vil de prise Gud fordi dere var lydige og 
bekjente dere til Kristi evangelium 
og helhjertet delte med dem og med alle".
2. Kor 9:13

Ofte kan det å vœre trofast i tjenesten over lang tid vœre utfordrende i perioder. Hvorfor? Fordi tanker prøver å sette oss ut av spill. "Du har gjort dette lenge nok, og at du ikke blir satt over større ting er urettferdig. Ikke gidd dette mer.." Er denne kjent?

Jeg tror på det å vœre trofast. Vi kan lese om f.eks Moses - han var trofast (Heb 3:5). Og han ble satt over store ting, ting han kanskje ikke skjønte verdien av selv en gang. Ofte handler det å vœre trofast om å gjøre små ting. De føles kanskje store med en gang, men etter en stund - ikke like store. Så blir utfordringen - men samtidig det som burde vœre en lengsel og et mål -  fortsette å vœre trofast! Fordi det har så stor verdi. Gud ser det, og mennesker ser det også. Tror du ikke det gjør noe med de rundt deg å se at du i så mange år gjør tjener Gud i det du står i - og de skjønner at det virkelig må vœre noe som betyr noe for deg, og kanskje de burde ta del i?

Men det kan vœre sårt. Kanskje du ikke føler deg verdsatt, eller at du har noe å komme med - fordi du faktisk ikke blir satt over større ting. Kanskje du ser andre som egentlig har kommet  etter deg - plutselig blir satt over de tingene du brant for og lengtet etter. Og det gjør noe med en. Det kan skape en underliggende følelse av at "her har ikke jeg nok å komme med"

Likevel - jeg slår fortsatt et stort slag for trofasthet! Vi må bare bestemme oss for å ha blikket på Gud hele veien, og hvordan vi vokser nœrmere han, kan vœre forbilder for andre, og viser ved å vœre trofast at dette faktisk er noe vi lengter etter og brenner for. Har sagt det før, men noen ganger har Gud mer å lœre oss der vi er.. Noen ganger utretter vi mye der vi er, uten at vi ser det selv. Fordi vi ser på alle rundt oss, og rangerer. Og igjen: ja, det kan utfordre veldig i perioder!

Jeg tror en nøkkel i det er å bestemme seg for at det vi lengter etter er mer av Gud og det å komme nœrmere Han. Ja, drømmer og tjeneste er veldig viktig! Men uten Gud er de ingenting. Visste du at i løpet av de første nesten to årene jeg var med i Ungfila sang jeg alene på en sang ca. 1 gang? Men klarer vi å hele tiden ha blikket på Gud, og lengte etter han, så tar ikke det som kan føles negativt rundt å likevel vœre trofast overhånd. Da fortsetter vi å lengte, og fortsetter å søke Gud for den Han er.

"En ting har jeg bedt Herren om, og det lengter jeg etter; 
At jeg kan få bo i herrens hus alle mitt livs dager,
så jeg kan skue Herrens skjønnhet og grunne i Hans tempel."
Salme 27:4

Si til Gud at du vil ha blikket på Han, og at det du lengter etter er å få leve nœr Han. Jeg vet det ikke alltid er like enkelt, vet det veldig godt! Men tro meg - det er der du vokser deg sterkest, og det er der du blir utrustet til å stå i det Gud har for deg! I de små tingene lœrer Gud deg ting, i de små tingene viser Gud deg at Han er trofast. Sånn at du skal vite det med hele hjertet. Og vi trenger å vœre grunnfestet i at fokuset skal vœre på Gud, før vi tar steget videre.

"En ting har jeg bedt Herren om, 
og det lengter jeg etter.."tirsdag 11. desember 2012

11. des


"La ikke et eneste råttent ord komme ut fra deres munn,
men bare ord som er gode 
til nødvendig oppbyggelse,
for at ordene kan gi nåde til dem som hører på"
Ef 4:29


mandag 10. desember 2012

10. des


"Mett oss med din miskunnhet om morgenen,
så vi kan juble og glede oss alle våre dager."
Salme 90:14


søndag 9. desember 2012

9. des: Lyser stjernene dine..?

Det at masse små lys og glinsende snø er noe av det fineste jeg vet - gjør at jeg oftere enn normalt sier høyt "se så fint!" på denne årstiden. Jeg har en fin liten sak som står fremme nå som det er jul, og jeg ble sittende å se litt på den en dag....og vil du ha en veldig enkel, men likevel sann, påminnelse?


Se for deg at dette er deg! Du har masse sånne stjerne i deg, som er kanaler det kan skinne lys ut av. Det kan vœre spesielle egenskaper du har fått, eller steder du er. Og på samme måte som jeg setter lys inni denne for at stjernene skal lyse, må jeg fylle meg selv med Gud for at mine stjerner skal lyse. Kun ved at Gud får fylle de med sitt lys, med den han er, vil det røre ved andre. Og da blir plutselig de egenskapene, den plassen du er, noe Gud bruker til å røre ved andre mennesker.

Kanskje en stjerne jeg har fått er denne bloggen - og det å dele min tanker og opplevelser rundt tilbedelse og lovsang? Da fyller jeg meg med Gud og ber Han vœre den som lyser gjennom "blogg-stjerna" mi.. Hvilken stjerne lar du Gud lyse gjennom?

Velg å la Gud fylle deg, helt enkelt. Velg å la Gud få komme med sitt lys, og skinne gjennom de stjernene du bœrer, og be om at Han gjennom det skal vise andre mennesker et glimt av hvem Han er, hvor stor, god og mektig han er.


Ønsker dere alle en god andre søndag i advent!


lørdag 8. desember 2012

8. des


"Husk ikke på de første ting,
tenk ikke på det som var for.
Se, Jeg gjør noe nytt,
nå skal det spire fram. 
Skal dere ikke kjenne det?"
Jes 43:18-19


fredag 7. desember 2012

7. des


"Œre og herlighet kjennetegner Hans verk,
og Hans rettferdighet består til evig tid."
Salme 111:3


torsdag 6. desember 2012

6. des


"La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet,
for han som ga løftet, er trofast.
la oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre
til kjærlighet og gode gjerninger.
Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles,
som noen har for vane.
La oss heller oppmuntre hverandre,
og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg".
Heb 10:23-25onsdag 5. desember 2012

5. des: Hvem søker vi først?

"Deres hjerter skal leve.."

..skrev jeg om for noen dager siden. Og jeg skrev flere tanker rundt hvorfor jeg kanskje hadde stoppet opp ved det verset. Men ser du hva som står før akkurat de ordene?

"Og dere som søker Gud, deres hjerter skal leve"
Salme 69:33

Noen ganger kan vi ta steg ut i noe nytt, der vi søker mer av den Gud er, og kommer nœrmere han. Og så funker det. Vi opplever å se masse av Guds nœrvœr gjennom å gjøre det. så blir det en vane, og vi gjør det nesten hver gang vi treffes - for vi vil jo se mer av Gud. Men plutselig ser vi ikke like mye av Gud i det, og vi opplever ikke så mye. Men..vi gjør jo bare det som Gud sa vi skulle gjøre for en stund siden, der vi opplevde mer av han..?

Jeg tror det har skjedd en annen ting underveis også. Er det nå den tingen, eller Gud som søkes?

Jeg sikter ikke til noe spesielt her, og jeg mener ikke at alt man gjør over tid er feil. Jeg mener heller ikke at det å alltid løfte hendene under lovsang, eller det å ofte knele er feil. Noen ting gjør vi fordi det hjelper oss å fokusere og rette blikket mot Gud. Det som er viktig er å gjenkjenne hva vi faktisk søker. Jeg tror på det at om vi søker Gud, og går etter han, så vil vi oppleve hjerter som lever. Men jeg tror også på en Gud som er levende og tilstede. En Gud som er større enn vi ofte tror, en Gud som ser et større bilde. Og jeg tror Gud avslører ganske fort om vi søker han, eller tingene vi en gang møtte han gjennom.

Ungdomslederen i Ungfila er en stor helt - og jeg beundrer måten han virkelig går etter Guds stemme, selv om det kan høres ulikt ut. Han kan på bønnemøtene vi har før møtet av og til få ideer som egentlig er litt rare, men så opplever vi Gud gjennom det. Vet du hva? Han gjentar det ikke neste fredag bare for å gjøre det. Da lytter han på nytt til Gud for å høre hva han sier.

Jeg har et stort hjerte for denne bloggen og måten Gud kan vise mer av den han er gjennom det jeg kanskje skriver.. Men om jeg ikke søker Gud først, så er den ingenting. Da blir det jeg skriver livløst, mine egne ord som jeg har presset frem, og hjertet mitt blir ikke like levende.

Søk Gud først.

Gjør deg et valg på at det er Gud du skal søke. 
Et valg på at ting som skjer ikke er det du har blikket mot, 
og håper at du opplever Gud gjennom. Søk Gud først.
Og jeg tror at gjennom det vil du oppleve at hjertet ditt lever, 
fordi da vil Gud vise deg sin vei,
fortelle deg ting,
og sette lys på de tingene som faktisk ligger i hjertet ditt.

"Min lovsang skal alltid vœre om Deg"
Salme 71:6tirsdag 4. desember 2012

Julekalender!

Kjœre dere!

Håper dere har en fin desember sålangt - og klarer å nyte førjulstiden uten for mye planlegging og stress. Et lite triks kan vœre å sette av tid til de helt enkle tingene vi vet gir oss julestemning, som nødvendigvis ikke koster mye verken tid eller penger. Kvalitetstid med de nœrmeste? ..og bestemme seg for at den tiden skal ikke byttes ut med "men jeg må bare dra å handle et par julegaver til.." eller "jeg vil heller se den serien på TV.." men heller bestemme seg for å nyte det :)

I jeg er smule seint ute, men vil gjerne gjenta det jeg gjorde til jul i fjor - 

Bibelvers-julekalender!

Helt enkelt kommer jeg til å legge ut et bibelvers hver dag. Noen dager blir det kanskje en "Ukens julesang" eller et lengre innlegg med noe jeg tenker på. Men det vil hvertfall komme et lite påfyll hver dag.

Håper det er noe som kan vœre til oppmuntring, og kanskje hjelpe å minne på hva julen egentlig handler om underveis mot den store dagen.

4. des

"Mannens skritt er fastlagt av Herren,
og Han har behag i hans vei.
Om han snubler,
skal han ikke falle og bli liggende,
for Herren støtter hans hånd."
Salme 37:23-24


søndag 2. desember 2012

"Deres hjerter skal leve.."

"Jeg vil prise Guds navn med sang, 
og jeg vil opphøye Hans navn med lovprisning.
Dette skal behage Herren mer enn okse eller ungstut,
med horn og klover.
De ydmyke skal se det og glede seg.
Og dere som søker Gud,
deres hjerter skal leve."
Salme 69:31-33

Jeg leste for litt siden denne salmen, og stoppet opp ved siste verset. "Dere som søker Gud, deres hjerter skal leve.." Akkurat hvorfor vet jeg faktisk ikke, men jeg stoppet opp.

Kanskje fordi det at hjertet mitt lever kan bety at de tingene jeg lengter etter i hjertet mitt, de tingene hjertet mitt brenner for, de får leve?

Kanskje fordi noen ganger kan jeg lengte etter å føle mer..og et levende hjerte høres ut som er hjerte som føler noe..

Kanskje fordi at om hjertet lever og er i hovedfokus, så får alle de tingene vi kan være misfornøyde med på kroppen vår, litt mindre fokus..

Kanskje fordi at om hjertet lever, så lever de tingene som betyr noe..

Jeg vet fortsatt ikke helt. Men kanskje du skal be Gud vise deg hva det betyr for ditt liv at hjertet ditt lever, det skal jeg for mitt liv. 
Søk Gud, og opphøy Han - og vit at gjennom det skal hjertet ditt leve!

Ønsker alle en god 1. søndag i advent!


onsdag 28. november 2012

Ukens lovsang: Jesus, det eneste

Jesus, det eneste

Jesus, det eneste, helligste, reneste
Navn som på menneskelepper er lagt
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet
Fylde av nåde, og sannhet og makt

Motganger møter meg, aldri du støter meg
Bort fra din hellige, mektige favn
Mennesker glemmer meg, Herre du gjemmer meg
Tett til ditt hjerte og nevner mitt navn

Herre du høre meg, Herre du føre meg
Hvordan og hvor hen det tjener meg best
Lær meg å bøye meg, lær meg å føye meg
Etter din vilje, mens her er jeg gjest

Du er den eneste, helligste, reneste
Gi meg ditt rene og hellige sinn
Frels meg fra snarene, fri meg fra farene
Ta meg til sist i din herlighet inn

Her var det vanskelig å velge ut noe å skrive litt mer om..FOR en salme! Du får dykke litt i teksten selv, så sier jeg litt mer om noe av det.

Jesus, det eneste, helligste, reneste.. Det er noe ved navnet Jesus. Det er mer enn bare et navn. I går var vi på bønnemøte i Filadelfia. Johannes stoppet en plass å spille, og ble sittende helt stille. Han sa bare "Jesus"..så var stille i en lang periode. "Jesus" sa han en gang til, og det var på nytt stille lenge. Og uavhengig av om det ble sagt fordi det boblet over, eller fordi ting var utfordrende, så merka jeg hvor mye det hadde å si bare at navnet Jesus ble nevnt. Det er noe ved det..herlighet, kjœrlighet, nåde, sannhet og makt!

Her sier de at motganger møter oss - noe som er helt sant. Men de fortsetter med en enda viktigere sannhet.. Aldri du støter meg, bort fra din hellige, mektige favn! Og jeg liker måten de sier det rett frem. Gud støter deg aldri fra seg, han ønsker bare å holde deg enda tettere.

Tett til ditt hjerte og nevner mitt navn.. Først; visste du at Gud vet navnet ditt? Jeg vet at jeg tar ting ekstra godt til meg om de blir sagt i sammenheng med navnet mitt, det blir mer personlig. Gud glemmer det ikke bort, uavhengig av hva som skjer rundt deg, og hvordan du kan oppleve måten andre kanskje behandler deg på. Og han ønsker å bruke det, for å fortelle deg ting. Han ønsker å si til meg "Ida, ......" Og han ønsker å gjøre det samme til deg. Han ønsker å vise deg at det er deg personlig han vil møte og fortelle ting. Bare hør stemmen hans..

Lær meg å bøye meg, lær meg å føye meg.. Gud vet best. Punktum. Det er veldig lett å tro at vi vet best. Men hvis vi da husker at Gud skapte oss - og vet alt ved oss, at Gud har skapt hele universet - og kjenner alt sammen, at Gud er overalt - og vet alt som skjer.. Er det ikke da helt klart at han vet best hva vi burde eller ikke burde gjøre..? Og jeg tror også han vet godt hva det gjør med oss å bruke tid med han, og han ønsker å bruke tid med oss for å fortelle oss alt det han har å si. Det er en bestemmelses-sak å ta valg som gjør at du følger Gud, men samtidig noe vi går en vei i, og lœrer. Så når det er vanskelig (og når det er lett), be Gud om å gi deg visdom og lœre deg det å bøye deg og føye deg..

Gi meg ditt rene og hellig sinn.. Kan vi få Guds rene og hellige sinn? Det skal ikke jeg komme med et svar på, men jeg tror det er mye vi kan gjøre for å strebe etter det. Det er mange småting vi kan gjøre, valg vi tar bevisst, som kan ta oss nœrmere Guds rene sinn. Bli obs på hva du fyller deg med, tenk litt ekstra over teksten på den sangene du hører på på vei til jobb, still et ekstra spørsmål til hva det gjør med tankene dine å se akkurat den filmen - og våg å stole på det hjertet ditt sier. Be om visdom til å komme nœrmere Guds rene og hellige sinn!

Ha en velsignet dag alle sammen!


onsdag 21. november 2012

Blikket på en Gud som har evighetsperspektiv

I går leste jeg om Abraham.. Abraham fikk et løfte av Gud, Abraham hadde en drøm. Visste du at selv om det Gud lovet han skjedde, så fikk aldri Abraham oppleve det selv?

Visste du at Moses ikke var den som fikk lede Israelsfolket inn i det lovende land - selv om han ledet de ut av slaveriet og inn i en lang vandring? Det var det en som kom etter han som gjorde.

Hva drømmer du om - 
som noen andre kommer til å måtte fullføre?

En drøm vi har handler ikke om drømmen i seg selv, den handler om Gud i og gjennom drømmen. Den handler om hvordan vi opplever å se mer av den Han er, og komme tettere han, gjennom å gå etter en drøm. 

En drøm bør gå i trå med det Gud ønsker for deg, fremfor hva du kanskje selv hadde sett for deg.

En drøm må ofte få tid til å vokse frem, og vi tar det steg for steg videre..

En drøm skal være større enn det vi selv tror er mulig. Da tillater vi Gud å vise at Han er allmektig, og at han gir oss det vi trenger for å gå i det Han har kalt oss til.

Tror du Abraham så på det som mulig å bli far til så mange som det Gud sa? Tror du Moses så på det som mulig å lede folket ut av fangenskap og inn i det lovende land? Ser man på de tingene med våre menneskelige øyne er det ganske umulig. Men gjennom Gud sine øyne - langt i fra umulig. I det samfunnet vi lever handler mye om oss selv. Finne vårt eget senter, vi står i fokus. Er det ikke da naturlig at vi fort tenker hva vi selv klarer når det kommer til drømmer også? "Jeg klarer ikke det, jeg kommer ikke til å fullføre det før min tid her er over, da trenger jeg ikke ta valg og jobbe mot det. Jeg har så mange andre ting å gjøre, så den drømmen får bare vente. Den lille tingen der har ingen betydning uansett.." Visste du at Gud har evighetsperspektiv - og ser et litt større bilde enn du gjør? Og nettopp fordi at drømmen handler om det han gjør gjennom den - og ikke drømmen i seg selv - så virker han før drømmen er nådd. Han virker, og jobber i deg og menneskene rundt deg, underveis. Gjennom de små tingene du gjør - samtidig som du gjør alt det andre du må.

Hør her.. Tenk om de tingene du gjør - er noe som noen andre skal ta videre.. Noen av drømmene vi får tror jeg vi skal oppleve at skjer. Men noen drømmer tror jeg også at andre skal ta videre. Og skjønner du da også at det er viktig at du ikke ser til dine egne egenskaper, og gir opp, fordi du ikke ser målet? Gjør det du kan - ban vei så langt du klarer - og gjør det klart for nestemann til å ta stafettpinnen! 

Her kommer vi fort tilbake til det jeg sa tidligere. Drømmen handler om Gud. Hvis du husker det, så er det enklere å fortsette selv om det kan se ut som det ikke kommer til å gå. Kanskje du i dag må minne deg selv på de tingene du en gang drømte om, og fortsatt drømmer om. Kanskje du må la Gud minne deg på det han sa til deg, og det han viste deg. Kanskje du må tillate at drømmen blir vekket opp igjen - og ta noen valg for å plassere deg et sted der du kan få se den vokse. Og i det - bestemme deg for å søke Gud først, og la han vise deg hvordan han virker i deg og de rundt deg gjennom veien du går for å komme videre.

Og; husk at det du gjør kan ha større betydning for de som kommer etter enn du tror! 
Du er kanskje med på noe som er større enn du tror 
- noe der en Gud som har evighetsperspektiv og kom 
til jorden for å gi deg og meg evig liv  - 
får vise hvem han er!

"Stol på Herren og gjør godt!
Bo i landet og lev av Hans trofasthet!
Og gled deg stort i Herren,
så skal Han gi deg etter ditt hjertes ønsker.
Overgi din vei til Herren, stol på Ham,
Han skal gjøre det.
Han skal føre din rettferdighet fram som lyset
og din rett som en høylys dag.
Vær stille for Herren og vent med lengsel på Ham."
Salme 37:3-7

lørdag 17. november 2012

Ukens lovsang: Love came down

Brian Johnson

If my heart is overwhelmed
and I cannot hear Your voice
I hold on to what is true
Though I cannot see

If the storms of life they come
And the road ahead gets deep
I will lift this hands in faith
I will believe

I'll remind myself of all that You've done
And the life I have because of your son

Love came down and rescued me
Love came down and set me free
I am Yours, I am forever Yours
Mountains high or valley low
I sing out and remind my soul
I am Yours, I am forever Yours

When my heart is filled with hope
Every promise comes my way
When I feel Your hands of grace
rest upon me

Staying desperate for You, God
Staying humble at Your feet
I will lift these hands in praise
I will believe

Dette er en nydelig lovsang av Brian Johnson. Jeg har ofte satt den på når jeg bare slapper av med Gud - og jeg nyter det hver gang!

I hold on to what is true though I cannot see.. Det er ikke alltid vi ser månen, men det betyr ikke at den er borte. Klassisk eksempel, men like sant. Det er ikke alltid vi klarer å høre Guds stemme, fordi det er så mye annet som surrer rundt. Det betyr ikke at han er borte. Det betyr ikke at det han sier, løftene hans er borte. Vi må bare bestemme oss for å holde fast ved det. Holde fast ved troen, og det vi egentlig vet - uten å stille spørsmål ved om vi vet det..selv om vi ikke ser det.

I will lift this hands in faith, I will believe. Velg å løfte hendene dine mot Gud, selv om du ikke ser løsningen. Jeg vet at for min del så kan jeg ofte synes det er utfordrende å tro, selv om det er noe i meg som så gjerne vil tro. Gå etter det i deg som vil tro - og la det få seire. Løft hendene dine i tro.

I'll remind myself of all that You've done.. De gangene det er vanskelig å tro trenger vi kanskje å minne oss selv på hva Gud har gjort. Eller kanskje vi trenger å la andre minne oss på det, hvis vi ikke klarer å se det selv? Det er lettere for meg å tro at Gud vil gripe inn i situasjonene hvis jeg har opplevd noe lignende før, der han virkelig har vist at Han er tilstede. Minn deg selv på alt han har gjort, fra den minste til den største ting. Så vil du gjennom det også se at Han alltid har vœrt tilstede, og kommer alltid til å vœre det.

Men hva med de gangene alt går veldig bra? Klarer vi å huske at vi trenger Gud? Staying desperate for You, God.. Her tror jeg det handler mye om å leve så tett på Gud at uavhengig av om livet er utfordrende eller ikke - så trenger du Gud. Han er en så stor del av deg, at du trenger Han. Det vet jeg at jeg gjør. I de utfordrende periodene trenger jeg han, og om jeg ikke søker han i de litt enklere periodene blir det et tomrom. Og her også: husk på alt Gud har gjort. Staying humble at Your feet!

Midt i alt: vit at du tilhører Gud! Du er hans.

I am Yours, I am forever Yours


Ønsker du blekke på låta kan du følge denne linken