lørdag 10. desember 2011

10. desember


Himmel og jord skal forgå,
men Mine Ord skal aldri forgå.
Mark 13:31
Ingen kommentarer: