tirsdag 15. november 2011

Ukens lovsang: I will exalt You

Hillsong

I will exalt You
You are my God

My hiding place
My safe refuge
My treasure, Lord, You are
My friend and King
Anointed one
Most holy

Because You're with me
I will not fear


Hiding place.. Mange ganger er dagene fylt opp med ting som er både utfordrende og oppbyggende. Og det er bra, vi trenger det! Midt i alle disse tingene, uavhengig av om det er noe jeg trives godt med, eller noe jeg ser på som vanskelig der og da, er det beste jeg vet å være i Guds nærvær. Å bare være - uten å måtte gjøre noe, tenke noe, si noe, eller prestere noe. Det blir en plass jeg kommer bort fra alt som skjer for noen øyeblikk, og jeg er avhengig av det.. My hiding place!

Friend.. Jeg kaller Gud mange forskjellige ting. Majestet, konge, far, pappa..men han er også en venn. Jeg er velsignet med mange fantastiske venner, og de betyr alle mye for meg. Noen er nærmere enn andre, noe som er helt naturlig! Noen snakker jeg med ofte, andre litt sjeldnere. Ei av mine nærmeste bor hjemme i Froland, og det kan variere hvor ofte vi snakker sammen eller ser hverandre. Likevel kommer hun alltid til å være like nær, fordi vi har et vennskap som går langt tilbake i tid, og har et sterkt fundament. Det er et ekte vennskap, og om det er et ekte vennskap - så har ikke det så mye å si om det går et par uker mellom de gangene vi snakker med hverandre. Jeg vil bare minne deg på at Gud er en venn som ikke endrer på deres forhold selv om du ikke har snakket med han på en liten stund. Tillat Han å være en venn for deg, som ser en stor verdi i det dere har sammen, og alltid kommer til å gjøre det!

Anointed one.. På norsk sier vi salvet. Det å være salvet kan snakkes om i flere ulike sammenhenger. Når noe er salvet betyr det ofte at Gud har salvet det, og det er noe som tydelig bærer med seg Gud. Gud har lagt sin touch på det, og han berører mennesker gjennom det. Her synger vi om at Gud er salvet. Jeg tror det betyr at Gud har en evne til å røre ved oss, hjertene våre, livene våre, gjennom den han er. 

Holy.. Noen ganger går jeg tom for ord for å beskrive den Gud er. Jeg har skrevet om det flere ganger, men da er det ofte dette ordet jeg havner på. Det er veldig beskrivende, og er faktisk ofte det eneste som beskriver den Gud er!

Because You're with me.. Jeg liker dette! Fordi du er med meg. Du er med meg! Vi synger ikke jeg tror du er med meg, eller vær så snill og være med meg. Fordi du er med meg - enkelt og greit - I will not fear! 

Aaaaa... Igjen kommer det et parti der ord ikke brukes, men hjerte og sjel uttrykkes. Bruk det. Bruk det til å si akkurat det du vil til Gud, uten å måtte finne de rette ordene. Han ser til hjertet ditt, og han ser tankene dine! La det strømme på en ekte og enkel måte!


Ønsker du blekke på låta kan du følge denne linken


Ingen kommentarer: