lørdag 1. oktober 2011

Takknemlighet

En kulturforskjell fra England til Norge dere..er det å si "thank you!" Jeg lurer på hvor mange ganger jeg sier det i løpet av en dag, eller får høre det? Og jeg liker det. Det gjør at jeg ser mange mange småting i løpet av dagen som jeg blir takknemlig for, på en helt enkel måte. Det gjør noe med oss å si takk - og jeg tror det gjør noe med oss å si takk i lovsang også! 


En ting jeg har brukt mye tid på i det siste er å takke Gud. Når jeg har møtt noe som er utfordrende har jeg prøvd å i stede for å fokusere på utfordringen - å si takk Gud for alt det andre. Det jeg har, eller det jeg opplever. Når vi lovsynger kommer vi ofte fremfor Gud og sier at vi ærer Han, eller vi kan si at vi trenger Han - og det er ikke noe galt i det! Men akkurat som jeg i dagliglivet mitt som lovsanger sier "Takk Gud for det jeg har.." er dette noe vi også må huske å gjøre når vi lovsynger.

"Gå gjennom hans porter med takkesang,
inn i hans tempelgårder med lovsang.        
Lov ham og pris hans navn!"
Salme 100:4

Jeg tror det er en kraft i å takke Gud, som jeg skrev om i "Ukens lovsang" denne uken. Jeg tror det er en kraft i å løfte blikket bort fra det som er utfordrende, men heller se på det som er positivt. Jeg vet for min egen del at det gir meg et annet syn på det som omgir meg. Det skaper noe i meg, det skaper en tro og en trygghet i meg. Og jeg tror også vi er kalt til å gjøre det. Jeg tror vi er kalt til å leve et liv i lovsang, og det står i Bibelen at vi skal gå gjennom hans porter med takkesang. Når vi lovsynger går vi gjennom hans porter, og kommer fremfor Guds trone. Vi skal gjøre det med takkesang.


Husker du denne gamle, enkle, lovsangen?


Takk, takk Jesus
Takk, takk, Jesus
Takk, takk Jesus
Jeg vil bare takke
Jeg vil bare takke Deg


Vi trenger ikke gjøre det så innviklet, og det er ikke bare en måte å si takk på. Det kan være fylt av begeistring, eller helt enkelt fra mitt hjerte til Guds hjerte. Akkurat som jeg sier helt enkelt "thank you" til buss sjåføren, uten å måtte holde en lang tale til han, kan jeg si et enkelt takk til Gud. Jeg tror også det er en stor kraft i når menigheten gjør det. Når man sammen som menighet velger å takke Gud i lovsangen gjør det oss sterkere sammen! 


Det er en tid for alt, og jeg sier ikke at vi alltid skal dette, eller at det er kun det vi skal. Men ta det med deg videre. Husk på at du ikke lar alt rundt få ta blikket ditt, men fest blikket på det Gud har for deg. Og gjør det i lovsang. Som i meg - så skaper det noe i deg, det skaper en tro og en trygghet i deg.  Du vet hva du kan takke for - velg å gjøre det.


Ha en god lørdag alle sammen! 
I dag setter jeg meg på flyet hjem for å være noen dager i Norge, og jeg gleder meg!

Ingen kommentarer: