tirsdag 6. september 2011

Ukens lovsang: Unending love

Hillsong

There's no silver or gold
And no treasure untold
That could draw me away from Your heart
Neither love of myself
Or of anyone else will do

Jesus nothing compares
To this grace that rescues me
Saviour now and forever
Your face is all I seek

Now all I am
I lay at Your feet
I'm humbled by the wonder of Your majesty
One thing I know
I find all I need
In Your unending love
In Your unending love


 Letting go of my pride
I lay down my desires
Just to worship in Spirit and truth
More than all of my dreams
More than fame I will seek You Lord
 

Saviour, now and forever Your face is all I seek.. Jeg liker denne setningen, fordi den setter igjen ord på det at vi søker ikke Gud for det han gjør, men for den Han er. Selvfølgelig, vi har ting vi ber om, og som vi ønsker å se. Men det handler om å ære Gud for den Han er, og komme fremfor Hans ansikt, ene alene for å søke Hans nærvær.

Letting go of my pride, I lay down my desires.. Dette er noe vi burde sagt daglig! Det er så fort å bli opphengt i sin egen stolthet, og det vi selv trakter etter.  Men vi trenger å gi slipp på vår egen stolthet. Vi trenger å gi slipp på det at vi ofte ser på hvordan det å gjøre noe for Gud påvirker oss selv, og hvordan folk rundt ser på oss. Og vi trenger å legge ned det vi selv ønsker og lengter etter, til fordel for Guds planer, tanker og drømmer for oss og gjennom oss!

Just to worship in Spirit and truth.. Lovsynge i ånd og sannhet!

More than all of my dreams.. De drømmene jeg har handler til syvende og sist om Gud. De handler om å komme nærmere Han, og den Han er, og det Han kan gjøre gjennom meg.

Now all I am I lay at Your feet.. Det er en kraft i å synge denne setningen! Og jeg skal innrømme jeg synes det er vanskelig når man ser på hva man faktisk synger. ALT jeg er, legger jeg ved Dine føtter. Alt? La det bli en liten utfordring. Det er ikke sikkert det å legge det ved Guds føtter ser ut sånn som du tror. Det trenger ikke å bety at du skal slutte å gjøre noe, det kan bety at du skal legge det fremfor Gud sånn at Han viser deg retningen i det videre, og viser deg muligheter der Han kan bruke deg i det du gjør.

I'm humbled by the wonder of Your majesty. Ydmykthet er et bra ord! Det kunne det ha vært skrevet mye om. Men jeg vet med meg selv at om jeg bruker noen minutter på å skjønne en brøkdel av hvem Gud er, hvor stor Han er, og veldig mye mer som jeg kunne brukt mange sider på å ramse opp, så er det et ord som dukker opp.. Ydmykhet!

One thing I know.. Spørsmål og tanker møter vi på mange ganger gjennom dagen, og det vi går midt opp i. Det kan være spørsmål som virker uendelig store, og vanskelige å skulle få et svar på. Det kan være ønsker og bønneemner som vi venter på svar på, og ikke skjønner hvorfor ikke skjer. Det kan være ting vi tror vi trenger, men ikke har. Midt i alle disse tingene har jeg opplevd gang på gang.. 

I find all I need - in Your unending love!Ønsker du blekke på låta kan du følge denne linken 


Ingen kommentarer: